Home
Reports
Charts
Login
Principal Training

Summary | Medium
Full Report
Session No. Province Name Designation School Name Session 01 Start Date End Date Session 02 Start Date End Date
19. SabaragamuwaA.G.Sanath VirasinghePrincipalSIRISAMAN NATIONAL COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
11. WesternA.Gamini AthukoralaPrincipalKIRINDIWELA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
13. SouthernA.H.B.K.JayanthaPrincipalRUHUNU VIJAYABA NATIONAL COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
13. SouthernA.J.P.Pubudu SampathPrincipalNAGODA ROYAL COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
11. WesternA.JayatissaPrincipalSENARATH PARANAWITHANA M.V.12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
19. SabaragamuwaA.K.VidyarathnaPrincipalRAHULA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
18. UvaA.M.KarunachandraPrincipalMO/WELLASSA N.S.12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
13. SouthernA.W.NanayakkaraPrincipalRAJAPAKSHA CENTRAL COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
19. SabaragamuwaB.G.P.BadulupitiyaPrincipalWIJERIYA SUMANA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaB.M.SirisenaPrincipalNISHSHANKA M.M.V12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
11. WesternB.V.RathnasiriPrincipalMIHINDU M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-09-012014-09-10
11. WesternD.M.L.K.DissanayakePrincipalKOTHALAWALAPURA M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaD.M.RanathungaPrincipalDHARMASOKA M.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaD.M.U.DisanayakaPrincipalMAHANAMA M.M.V.12014-04-262014-04-302
13. SouthernD.Y.P.WijesekaraPrincipalKARANDENIYA C.C12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternG.K.D.DharmadasaPrincipalKOTAHENA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaG.R.Sumanatilaka BandaPrincipalNAGARAGIRI M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaG.V.D.A.K.Gamana VidanaPrincipalDHARMASIRI SENANAYAKA M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternG.V.WeerarathnaPrincipalCOLVIN R DE SILVA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternH.A.GaminiPrincipalBOPE RAJASINGHE M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernH.G.Indrajith PiriyanthaPrincipalST ANTHONYS NAWODYA MV12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternH.L.Nihal PathmasiriPrincipalSIRIPIYARATHANA CENTRAL COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernH.M.D.Gamini ShanthaPrincipalKALAHE SRI SUMANGALODAYA SECONDARY SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaH.M.Senarath BandaraPrincipalBD/MEEGAHAKUILA NATIONAL COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternH.P.M.P.D.Hasanthi PathirathnaPrincipalSIYANE NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernH.W.R.MunidasaPrincipalSIDDHARTHA COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernH.Y.SumithraPrincipalG/BATEMULLA NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternJ.M.A.JayasundaraPrincipalMAHAMATHYA V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternJ.M.D.GaminiPrincipalMAMPE DHARMARAJA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernK.A.D.KarunaratnePrincipalDEBARAWEWA CENTRAL COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternK.A.Nijamali PalikaPrincipalKARUNARATHNE BUDDHIST M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernK.G.SamansiriPrincipalMALIDUWA M.V.12014-04-262014-04-3012014-06-042014-06-08
11. WesternK.K.WijayarathnaPrincipalMAHARAGAMA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaK.P.P.PushpakumaraPrincipalDR.N.M.PERERA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernK.P.WijeratnePrincipalANANDA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernL.Nelka PrasanganiPrincipalTANGALLE BALIKA M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternL.W.ChandrasiriPrincipalSRI SUNANDOPANANDA NAVODYA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernLakshman RidiyagamaPrincipalMAHINDA RAJAPAKSHA VIDYALAYA12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernM.G.KarunadasaPrincipalGETAMANNA VIJAYA NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaM.G.R.GamagePrincipalDEHIOWITA NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternM.L.M.SamaranayakePrincipalSRI SUBHUTHI M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternM.N.H.T.P.De SilvaPrincipalPANADURA ST. JOHN'S M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaM.P.KarunaratnePrincipalRAJASINGHE M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternM.PemasiriPrincipalURAPOLA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernM.W.R.AlwisPrincipalDEVAPATHIRAJA COLLEGE12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernN.G.GaminithasaPrincipalTANGALLE BOY'S NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaN.M.ChandradasaPrincipalSRI JANANANDA NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaN.M.S.D.NavarathnePrincipalWALHAPUTENNA N.C.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernP.Janithalal De SilvaPrincipalSIDDHARTHA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernP.K.PremadasaPrincipalNELUWA NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternP.S.B.SamarakoonPrincipalSRI PANGNANANDA NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternP.S.P.S.Dhamayanthi De SeramPrincipalBATUWATTA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternP.SamarasinghePrincipalHOMAGAMA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaR.B.W.A.M.H.M.RajaguruPrincipalEHELIYAGODA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-06-042014-06-08
11. WesternR.D.KothalawelaPrincipalWETHARA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternR.M.AnandaPrincipalSRI SUMANGALA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternR.M.D.BandaraPrincipalKUDABUTHGAMUWA SRI RAJASINGHE V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternR.M.GamagePrincipalMAHAMAYA B.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaR.M.M.B.RathnayakePrincipalMO/MEDAGAMA N.S.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernR.M.PremathilakaPrincipalMATARA CENTRAL COLLEGE.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaR.M.WeerasekaraPrincipalBD/MALITHA NAVODYA.M.V12014-04-262014-04-302
11. WesternR.P.PathmakumaraPrincipalD.S.SENANAYAKA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaRev. Karawita Sujatha TheroPrincipalKARAWITA NATIONAL SCHOOL12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernRev. U.Vipula Dhamma TheroPrincipalBERALAPANATHARA.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternS.D.N.GunarathnePrincipalKATUKURUNDA DHARMAPALA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternS.D.WimalaweeraPrincipalBULATHSINGHALA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternS.M.R.P.SenarathPrincipalSRI GNANODAYA M.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternS.MunasinghePrincipalGOTHAMI B.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernS.P.RosairoPrincipalTHERAPUTTHA N.C.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternT.k.WeerakoonPrincipalBERUWALA D.S. SENANAYAKA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaT.M.M.A.ThenakoonPrincipalMAHIYANGANA N.S12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternU.B.P.DissanayakePrincipalMODARA ANANDA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternU.V.GunarathnePrincipalBIYAGAMA M.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternV.S.KularathnePrincipalHENEGAMA M.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernW.A.DayasiriPrincipalMETHODIST M.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
18. UvaW.A.P.De SilvaPrincipalPASSARA M.M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternW.L.RanchikaPrincipalREMUNA M.V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernY.G.W.KottegodaPrincipalRADAMPOLA SRI SUMANGALA M.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
19. SabaragamuwaY.M.W.H.M.R.R.BandaraPrincipalPINDENIYA M.M.V12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
13. SouthernG.EkanayakePrincipalSHANTHA MERRI NATIONAL V.12014-04-262014-04-3012014-05-282014-06-01
11. WesternK.R.PiyatissaPrincipalPALANNORUWA M.M.V.12014-04-262014-04-302
18. UvaD.M GunarathnaPrincipalJANADIPATHI V12014-04-262014-04-3020000-00-000000-00-00
11. WesternD.M.L.P DissnayakaPrincipalBANDARANAYAKA M.V.12014-04-262014-04-3020000-00-000000-00-00
26. North WestA.A.S.AmarasinghePrincipalANANDA NATIONAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestA.H.M.M.AbhayasinghePrincipalANMADUWA CENTREL COLLAGE12014-05-032014-05-0712014-09-012014-09-10
26. North WestA.Pushpa RohiniPrincipalSRI RAHULA M.M.V12014-05-032014-05-0712014-09-012014-09-10
26. North WestA.U.AriyartahnePrincipalSIR JOHN KOTHALAWALA M.M.V.12014-05-032014-05-0712014-09-012014-09-10
29. SabaragamuwaD.H.M.RanasinghePrincipalSUMANA BALIAKA VIDAYALAYA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
27. North CentralD.R.A.L.S.RanasinghePrincipalVILAYAYA M.M.V12014-05-032014-05-072
27. North CentralD.RanasinghePrincipalA/WALISINGHA HARISHCHANDRA MAHA VIDYALAYA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralE.G.P.KarunarathnePrincipalWICKRAMABAHU NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralG.A.M.S.SarathchandraPrincipalPORAMADULLA CENTRAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
27. North CentralH.M.D.A.KaralliyaddaPrincipalBAKAMUNA MAHASEN M.M.V.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralH.M.D.WijethungaPrincipalGAMINI NS12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralH.M.KarunarathnePrincipalHEWAHETA CENTRAL COLLGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralH.Thilak PadmasiriPrincipalGINIGATHHENA MADYA MAHA VIDYALAYA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralI.G.AriyasinghePrincipalNAMINIOYA CENTRAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestJ.A.S.A.WasanthaPrincipalWEKADA MAHA VIDYALAYA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
21. WesternJ.M.A.G.Gamini PiyathissaPrincipalWEVITA MAITHREE M.V12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralK.G.DingiribandaPrincipalSUMANA CC12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
29. SabaragamuwaK.K.Yamuna SwarnalathaPrincipalSIDDHARTHA M.V.UDUWAKA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralK.W.Sunil BandaraPrincipalTELDENIYA NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
27. North CentralL.A.L.Sarath HemakumaraPrincipalPALUGASDAMANA MAHA VIDAYALAYA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralM.A.G.K.B.MalwattaPrincipalSRI NAGA NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralM.A.P.S.BandaraPrincipalALAWATHUGODA C.C.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralM.D.I.P.PereraPrincipalRANASINGHA PREMADASA NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralM.D.M.A.DisanayakaPrincipalD.B.WIJETUNGA NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
29. SabaragamuwaM.D.WasanthaPrincipalPINNAWALA M.M.V.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
21. WesternM.G.O.G.PanditharathnaPrincipalLUMBINI V.12014-05-032014-05-072
21. WesternM.G.SunilkanthaPrincipalSEETHAWAKA M.M.V.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestM.M.W.MunasinghePrincipalKUMBUKGETE C.C12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
27. North CentralM.R.W.K.PeirisPrincipalWELIKANDA M.V12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestN.A.A.NishshankaPrincipalS.B HERATH M.M.V12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
29. SabaragamuwaN.D.WathukarawattaPrincipalGANKANDA CENTRAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralN.K.Jayantha KumarasinghePrincipalANURUDDHA KUMARA NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
21. WesternN.N.ChithrapalaPrincipalHEWAWITHARANA M.V.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
25. EasternP.H.Gamini BandaraPrincipalT/KAN/KANTALE CENTRAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestP.M.K.WickramsinghePrincipalKATUNERIYA ST.SEBASTIANS CENTRAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
25. EasternP.W.M.P.PallewathaPrincipalT/KAN/AGBOPURA MAHA VIDYALAYA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralR.A JayawardenaPrincipalPERADENIYA CENTRAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestR.M.M.H.B.RajapakshaPrincipalNWP/MAHO/MAHO/BALALLA U.B.WANNINAYAKA MAHA VIDYALA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralR.M.S.RajapakshaPrincipalMA/RANGIRI DAMBULLA M.M.V12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
25. EasternR.M.ShanthaPrincipalMEDAGAMA M.V.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
25. EasternR.Senavirathne EpaPrincipalABAYAPURA MAHA VIDYALAYAM12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestS.H.M.K.ChandrasenaPrincipalS.W.R.D.BANDARANAYAKA M.M.V.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
27. North CentralS.K.GodakandaPrincipalSRI REWATHA NAVODYA PASALA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
21. WesternS.P.Jayakodi ArachiPrincipalKIRILLAWALA M.M.V12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestT.D.A.NimalsiriPrincipalNWP/MAHO/GIRI/PERAKUMPURA NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralU.D.DunuthilakaPrincipalSRI SWARNAJOTHI NATIONAL SCHOOL12014-05-032014-05-072
21. WesternU.D.I.C.SilvaPrincipalBOMIRIYA M.M.V12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
23. SouthernW.H.SamarasiriPrincipalKATHALUWA CENTRAL COLLEGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
22. CentralW.M.D.T.P.WanasinghePrincipalST THOMAS COLLAGE12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
23. SouthernW.MohottiPrincipalDHAMMAPALA BALIKA M.V.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
26. North WestW.P.A.K.WijesinghePrincipalJ.R.JAYAWARDHANA M.M.V.12014-05-032014-05-072
22. CentralW.S.C RajasuriyaPrincipalHATARALIYADDA C.C.12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
27. North CentralY.G.Ranjith BandaraPrincipalLEELARATHNA WIJESINGHA M.V12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
28. UvaH.M.SomapalaPrincipalBD/MADYA MAHA VIDYALAYA12014-05-032014-05-0712014-06-042014-06-08
32. CentralA.M.KumarihamiPrincipalMEDAMAHANUWARA CENTRAL COLLEGE12014-06-042014-06-0812014-09-012014-09-10
33. SouthernC. WickramaarachchiPrincipalYATAGALAM.V12014-06-042014-06-0812014-09-012014-09-10
38. UvaD.M. Sriyani Mangalika JayalathPrincipalMO/YASHODARA G.C.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternD.S.WelikalaPrincipalBUWANEKABA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
32. CentralE.C.C.RodrigoPrincipalGALAGEDARA C.C.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernE.M.C.BanduniPrincipalROHANA VIDYALAYA12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernG.M.Harindra MalaniPrincipalST.THOMAS GIRLS HIGH SCHOOL12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernH. AriyawathiPrincipalKATUWANA M.M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternH.A.H.JayawardenaPrincipalRATHNAWALI BALIKA V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternH.T.JayasinghePrincipalVIDYAKARA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
36. North WestK.K. KusumawathiPrincipalMAHAWEWA SRI DHARMARAMA M.V12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternL.A.K.GeethanganiPrincipalMADDUMA BANDARA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternL.V.D.LiyadipitiyaPrincipalKADAWATHA M.M.V12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
37. North CentralM.B.L.D.WijayanganiPrincipalTHAMMENNAWA VELUSUMANA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
38. UvaM.H.M.M. KumarihamyPrincipalPALLEWELA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
32. CentralM.Z.U.HidiyaPrincipalMADINA C.C12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternP.A.Wasantha SamarasinghePrincipalDUDLEY SENANAYAKE V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
38. UvaR. Ranjani IndraPrincipalGALAPITAKANDA T.V12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernR.H. RanjaniPrincipalWALASMULLA N.S.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
39. SabaragamuwaR.Padma Jenet RajapakshaPrincipalDIPPITIYA RAJAGIRI M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternS.J. RathnayakePrincipalKEWITIYAGALA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
39. SabaragamuwaS.K.BatawalaPrincipalPARAKRAMA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternS.P.K.WeerawardanaPrincipalPALLEWELA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternS.R.AmarasinghePrincipalDEEPANGODA SRI MEDANANDA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
39. SabaragamuwaW.R.C.M.BothejuPrincipalWELIPATHAYAYA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternW.V.N.D.WeerasinghePrincipalKOTHALAWALA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
39. SabaragamuwaY.H.P.S.KavisigamuwaPrincipalERATHNA MAHA V12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernP. JayawickramaPrincipalSRI LANKA SINGAPORE FRIENDSHIP COLLEGE12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
32. CentralD.K.N. KodagodaPrincipalS.W.R.D.BANDARANAYAKE N.S.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernR.K. AthapattuPrincipalISZU-CHI JATHIKA PASALA12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternE.M.L.P. SilvaPrincipalST.XAVIOUR'S M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
39. SabaragamuwaRev.D.A.Mahinda TheroPrincipalKELLA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
37. North CentralM,R.U.Gunawardhana PrincipalTHAMBUTTHEGAMA.M.M.V12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
39. SabaragamuwaR.M.YasarathnaPrincipalBALANGODA ANANDA MAITHRIYA M.M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternM.A. Janak Premalal PrincipalDODANGODA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernS.J.J.H.MohottiPrincipalSRI WIMALABUDDHI M.V12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
35. EasternM.M. Maithreepala PrincipalSOORIYAPOKUNA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
36. North WestA.H.M. Gamini AbeysinghePrincipalANDIGAMA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
33. SouthernD.L. PriyadarsanaPrincipalNARANDENIYA M.M.V12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
37. North CentralH.P. Upali WickramasinghePrincipalMAHAWILACHCHIYA SIDDARTHA MAHA VIDYALAYA12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
37. North CentralM.D. RathnasuriyaPrincipalGALKIRIYAGAMA CentralRAL COLLEGE12014-06-042014-06-082
31. WesternJ.M. PadmasiriPrincipalDARANAGAMA M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
31. WesternD.P. UdawaththagePrincipalPILIYANDALA M.M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
36. North WestK.N.SomapalaPrincipalKULIYAPITIYA M.M.V.12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
36. North WestK.N.SomapalaPrincipalKULI/KULIYAPITIYA CENTRAL COLLEGE12014-06-042014-06-0812014-06-262014-06-30
32. CentralJ.A.B.W.JayasinghePrincipalBADRAWATHI MAHA VIDYALAYA12014-06-042014-06-082
32. CentralD.M.S.D.DhalpitiyaPrincipalCP/KOT/JAYAHELA NATIONAL SCHOOL12014-06-042014-06-082
31. WesternK.M.G.Mallika DaswatthaPrincipalPADMAWATHI M.M.V.12014-06-042014-06-082
31. WesternA.DahanayakaPrincipalANANDA B.V.12014-06-042014-06-0812016-06-132016-06-17
39. SabaragamuwaA.M.P.AbeysinghePrincipalDODAMPHE SRI RAHULA V.12014-06-042014-06-082
33. SouthernP.K.LiyanagePrincipalTHALPAWILA M M V12014-06-042014-06-082
38. UvaK.RanaseeliPrincipalMEDIRIYA RAJYANANDA M.M.V.12014-06-042014-06-082
37. North CentralH.P.Upali WickramasinghePrincipalSRI SIDDHARTHA M.M.V.12014-06-042014-06-082
42. CentralN.K.S.MuthuhettiDeputy PrincipalS.W.R.D.BANDARANAYAKE N.S.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
49. SabaragamuwaDandeniye VipulasihaDeputy PrincipalEHELIYAGODA DHARMAPALA M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
41. WesternN.BHUDDHAWANSAPrincipalSEDAWATTA SIDDHARTHA M.M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
49. SabaragamuwaR.LiyanarachchiPrincipalKIRIELLA CENTRAL COLLEGE12014-06-142014-06-1820000-00-000000-00-00
41. WesternB.M.S.BandaraPrincipalPHILIP ATTYAGALLE M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
41. WesternP.P.K.LiyanagePrincipalOVITIGAMA BODHIRAJA M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
49. SabaragamuwaB.A.AriyadasaPrincipalEHELIYAGODA DHARMAPALA M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
41. WesternW.V.D.RanjanPrincipalM.D.H.JAYAWARDANA M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
41. WesternA.H.L.S.ChandrikaPrincipalMEEGODA M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
41. WesternU.SumangalaDeputy PrincipalDUDLEY SENANAYAKE V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
42. CentralK.G.K.K. KandegedaraDeputy PrincipalBADRAWATHI MAHA VIDYALAYA12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
42. CentralH.M.G.N.J. HerathDeputy PrincipalMEDAMAHANUWARA CENTRAL COLLEGE12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
42. CentralA.M.R. WeerasingheDeputy PrincipalGAMINI NS12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
43. SouthernN.Kothalawala Deputy PrincipalROHANA M.V12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
41. WesternR.M.NandadasaDeputy PrincipalKOTHALAWALA M.V.12014-06-142014-06-182
49. SabaragamuwaS.K.S.K.WickramasingheDeputy PrincipalKELLA M.V.12014-06-142014-06-182
49. SabaragamuwaRev. Welipatha PangnanandaDeputy PrincipalWELIPATHAYAYA M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
43. SouthernG.G.S.BandhurathneDeputy PrincipalNARANDENIYA M.M.V12014-06-142014-06-182
41. WesternK.M.Vimal KonaraDeputy PrincipalDEEPANGODA SRI MEDANANDA M.V.12014-06-142014-06-182
47. North CentralR.W.M.GunathilakeDeputy PrincipalTHAMMENNAWA VELUSUMANA M.V.12014-06-142014-06-182
41. WesternR.P.A.KarunathilakeDeputy PrincipalDARANAGAMA M.V.12014-06-142014-06-182
48. UvaR.S.Chathurika ChamilDeputy PrincipalMEDIRIYA RAJYANANDA M.M.V.12014-06-142014-06-182
46. North WestB.M.G.S.Balasuriya Deputy PrincipalANDIGAMA M.V.12014-06-142014-06-182
43. SouthernM.D.jayathungaDeputy PrincipalKATUWANA M.M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-202014-06-24
41. WesternM.DahanayakePrincipalSAPUGASKANDA M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
42. CentralS.H.M. Ali JinnaDeputy PrincipalMADINA C.C12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
41. WesternD.L.D.G.JayasingheDeputy PrincipalKEWITIYAGALA M.V.12014-06-142014-06-182
41. WesternS.Athukorala Deputy PrincipalBUWANEKABA M.V.12014-06-142014-06-182
43. SouthernS.P.PremawathiDeputy PrincipalST.THOMAS GIRLS HIGH SCHOOL12014-06-142014-06-182
41. WesternP.D.Pushpa RanjaniDeputy PrincipalKADAWATHA M.M.V12014-06-142014-06-182
49. SabaragamuwaSaddathissaDeputy PrincipalPARAKRAMA M.V.12014-06-142014-06-182
41. WesternT.A.S.S.SavithriDeputy PrincipalMADDUMA BANDARA M.V.12014-06-142014-06-182
41. WesternH.M.G.WathsalaDeputy PrincipalRATHNAWALI BALIKA V.12014-06-142014-06-182
41. WesternA.D.C.I.JayanandanaDeputy PrincipalPALANNORUWA M.M.V.12014-06-142014-06-182
47. North CentralD.M.K.W.MenikeDeputy PrincipalSRI SIDDHARTHA M.M.V.12014-06-142014-06-182
47. North CentralW.W.P.W.M.R.SiriyalathaDeputy PrincipalSRI SIDDHARTHA M.M.V.12014-06-142014-06-182
42. CentralK.A.Chitra KumariDeputy PrincipalGINIGATHHENA MADYA MAHA VIDYALAYA12014-06-142014-06-182
43. SouthernM.M.N.P.PereraDeputy PrincipalYATAGALAM.V12014-06-142014-06-182
41. WesternG.S.SirimannaDeputy PrincipalDODANGODA M.V.12014-06-142014-06-182
43. SouthernM.A.SeethaDeputy PrincipalTHALPAWILA M M V12014-06-142014-06-182
42. CentralGayani WikramasingheDeputy PrincipalGINIGATHHENA MADYA MAHA VIDYALAYA12014-06-142014-06-182
42. CentralK.K.Nurul HasanathDeputy PrincipalCP/KOT/JAYAHELA NATIONAL SCHOOL12014-06-142014-06-182
41. WesternR.A.P.Anoma RanaweeraDeputy PrincipalPALLEWELA M.V.12014-06-142014-06-182
41. WesternB.D.S.BalasooriyaDeputy PrincipalRATHNAWALI BALIKA V.12014-06-142014-06-182
41. WesternM.I.P WeerasingheDeputy PrincipalST.XAVIOUR'S M.V.12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
47. North CentralM.G. AmarawansaPrincipalMAITHRIPALA SENANAYAKA CentralRAL COLLEDGE12014-06-142014-06-1812014-06-142014-06-18
41. WesternP.P.D.C.PathiranaPrincipalS.DE S.JAYASINGHE CENTRAL C0LLEGE12014-06-142014-06-1812014-06-262014-06-30
49. SabaragamuwaR,M.W. RathnayakePrincipalPATHGAMA M.V.12014-06-142014-06-1820000-00-000000-00-00
49. SabaragamuwaS.H.SaranapalaDeputy PrincipalKELLA M.V.12014-06-142014-06-1820000-00-000000-00-00
43. SouthernA.D.A GunawardanaDeputy PrincipalMATARA CENTRAL COLLEGE.12014-06-142014-06-1820000-00-000000-00-00
48. UvaJ.A WimalasenaDeputy PrincipalPALLEWELA M.V.12014-06-142014-06-1820000-00-000000-00-00
43. SouthernWasantha KumaraDeputy PrincipalSRI WIMALABUDDHI M.V12014-06-142014-06-1820000-00-000000-00-00
54. NorthernA.AslamPrincipalERUKKALAMPIDY MUSLIM MADHYA MAHA VIYALAYA12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralChandra deviPrincipalRATTOTA HINDU MAHA VIDYALAYA.12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralE.LoganathanPrincipalCAMBRIDGE COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernG.D.ThevarajahPrincipalMETHODIST GIRLS HIGH SCHOOL12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
55. EasternK.ArudpragasanPrincipalBT/HINDU COLLEGE (BT/KODDAIMUNAI M.V)12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
51. WesternK.M.M.NalirPrincipalAL HIKMA V.12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
51. WesternK.ShanumuganandanPrincipalVIPULANANDA T.M.V.12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernK.VicknarajahPrincipalKN/KILINOCHCHI HINDU COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
59. SabaragamuwaM.A.M. NistarPrincipalAL AZHAR MU.M.V.12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralM.JeyaramanPrincipalHOLBROOK TMV12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
55. EasternM.KirupairyaiPrincipalKM/TK/SRI RAMAKRISHNA COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
55. EasternM.L.A.JunaidPrincipalBT/BC/ODDAMAVADY CENTRAL COLLEGE (N.S)12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernM.S.PathmanathanPrincipalVAVUNIYA TAMIL MADYA MAHA VIDYALAYAM12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernM.S.PathmanathanPrincipalVAVUNIYA TAMIL M.M.V12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernN.KarunakaranPrincipalODDUSUDDAN M.V12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernN.ParameswaranPrincipalJAFFNA HINDU COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
58. UvaP.ArumuganPrincipalPASSARA T.M.V.12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernP.K.SivalingamPrincipalMU/VIDYANANDACOLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernP.PanchadcharamPrincipalJ/PANDATERUPPU GIRLS'HIGH SCHOOL12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernP.SanthiyoguPrincipalMURUNKAN M.V12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
55. EasternR.JeromePrincipalVIPULANANDA COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralR.YogarajahPrincipalNORWOOD T.M.V.,12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
56. North WestS.A.C.YacobPrincipalZAHIRA NATIONAL SCHOOL12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.BalaraniPrincipalJ/VADAMARADCHY CENTRAL LADIES' COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.KiriupaharanPrincipalJ/VELANAI CENTRAL COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.M.UthayakumarPrincipalCHAKANAI SIVAPRAKASA M.V12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
56. North WestS.N.M.FuardPrincipalHIZBULLA CENTRAL COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.PoologaragahPrincipalKN/THARMAPURAM M.V12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralS.RathakrishnanPrincipalKANDENUWARA T.M.V.12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.SethurajahPrincipalJ/NELLIADY MMV12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.SivagumarPrincipalJ/VICTORIA COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.ThananchayanPrincipalJ/VADDU HINDU COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.TharmaratnamPrincipalCHEDDIKULAM MAHA VIDYALAM12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralSeiyadu MeerasPrincipalK/ALMANAR CENTRAL COLLAGE NS12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralSri RajendranPrincipalKATHIRESAN CENTRAL COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
52. CentralSri Ravi CahndranPrincipalHINDU NATIONAL COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernT.BalashanmuganathanPrincipalCHAVAKACHCHERI HINDU COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernV.ShanmugakaratnanPrincipalJ/VEMBADI GIRLS'HIGH SCHOOL12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernV.T.JeyanathPrincipalJ/VAYAVILLAN MAHA VIDYALAYAM12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
54. NorthernS.SivaneswaranPrincipalJ/MANIPAY HINDU COLLEGE12014-09-012014-09-1012014-09-012014-09-10
61. WesternJayantha P.Mendis W.WPrincipalSOYSA NAVODYA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternM.H.N.G.ThiseraPrincipalGALAHITIYAWA M.M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternG.D.A.KulathungaPrincipalANURA M.M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternH.M.P.KuragammanaPrincipalPRESIDENT'S M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternPemasiriPrincipalDESHAMANYA H.K.DHARMADASA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternS.A.S.PushpakumaraPrincipalHORAMPELLA SEELAWIMALA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternS.P.S.WickramasinghePrincipalANDIAMBALAMA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternN.A.L.WijerathnePrincipalDAVISAMARA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternM.L.S.Athula KumaraPrincipalKIMBULAPITIYA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternR.P.S.JayathissaPrincipalHUNUMULLA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternH.D.L.D.GunarathnePrincipalDUNAGAHA RANASINGHA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternT.M.PremawansaPrincipalJINARAJA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternK.PremasiriPrincipalMORONTHUDUWA DHAMMANANDA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternR.M.SubasinghePrincipalRAJAGURU SRI SUBUTHI M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternP.H.T.ChandrasenaPrincipalSRI DEWARAKSHITHA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternS.A.A.PushpakumaraPrincipalMILLEWA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternA.K.MudaligePrincipalHANDAPANGODA M.V,12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternP.S.K.ShanthaPrincipalSRI GNANISSARA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternP.V.S.WijayathungaPrincipalWADDUWA DHARMAPALA K.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternP.R.JayawardanaPrincipalBOMBUWALA SRI DARMALOKA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternW.WickramathanthriPrincipalWALAGEDARA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternK.G.D.JayapalaPrincipalPOLEGODA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternW.K.SunilPrincipalMIRISWATTA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternB.M.D.Sisira ShanthaPrincipalVEEDIYABANDARA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternP.M.RanasinghePrincipalSRI RAHULA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaW.A.PremarathnePrincipalELAPATHA MAHA VIDYALAYA12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaK.B.L.SirikumaraPrincipalCOLOMBAGAMA MAHANAMA MAHA VIDYALAYA12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaP.WijerathnePrincipalPATHBERIYA NARADA CENTRAL COLLEGE12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaE.M.W.EdirisooriyaPrincipalHATHGAMPALA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaM.W.P.WijethungaPrincipalAYAGAMA SRI RAHULA M.M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaH.G.L.A.HabaragamuwaPrincipalKALAWANA GAMINI CENTRAL COLLEGE12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaP.K.S.KumaraPrincipalRAMBUKA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaP.GunanandaPrincipalWEDDAGALA SOUTH MAHA VIDYALAYA12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaD.A.MahindaPrincipalMEEPAGAMA JAYANTHI M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaW.A.JayathilakaPrincipalSRI NARADA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaP.A.D.AbewansaPrincipalMALWALA N M V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaU.O.W.YasapalaPrincipalBAMBARABOTUWA V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaK.A.A.kasthuripitiyaPrincipalWALAGAMBA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaP.G.N.HemachandraPrincipalWAHARAKA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaS.M.U.SenanayakaPrincipalAMITHIRIGALA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaS.N.B.K.KarunarathnePrincipalRUWANWELLA ROYAL COLLEGE (RUWANWELLA M.V.)12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaA.HemalankaraPrincipalMANIYANGAMA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaW.M.D.WeerasinghePrincipalKARAGASTHALAWA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaSugathaPrincipalVIDYAKARA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaM.P.W.AbeyrathnePrincipalUDAWELA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaI.B.R.IlleperumaPrincipalKULARATHNA M.M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaW.V.D.W.K.VithanaPrincipalOMALPE M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaA.M.SomasiriPrincipalDORAPANE M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaB.H.GanasiriPrincipalPANAMURA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaT.G.P.karunanayakaPrincipalPRESIDENT'S COLLEGE12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaT.G.P.karunanayakaPrincipalPRESIDENT COLLEGE12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaK.P.S.BandaraPrincipalMABOPITIYA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaD.M.G.N.ThilakPrincipalGALIGAMUWA M.M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaK.M.S.KarunanayakaPrincipalGETIYAMULLA GAMINI ABHAYA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaR.A.Jayantha KumaraPrincipalALGAMA M.M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaP.G.K.I.GunadasaPrincipalBASNAGALA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaK.G.B.L.WickramasinghePrincipalGANETHANNA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaA.S.K.DasanayakaPrincipalHEWADIWELA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaH.V.N.KusumlathaPrincipalMANADEE M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaE.D.Seetha MalaneePrincipalBELIGALA BODHIRAJA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaW.A.wijesiriPrincipalDEDIGAMA PERAKUMBA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaR.N.NawagamuwaPrincipalKALYANI M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaM.S.Nihal ShanthaPrincipalCHANDIRKAWEWA JAYANTHI M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaR.M.A.K.RathnayakaPrincipalBEDDEWELA M.V12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaRanjith WeerathungaPrincipalAMBEWILA SRI WAJIRAWANSHA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternM.D.RaveendraPrincipalSEELARATHANA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaW.P.C.RajasiriPrincipalKARADANA SRI JINARATHNA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaS.M.K.BandaraPrincipalTHUMBAGE M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
61. WesternJ.B.C.K.JayasekaraPrincipalPRESIDENT'S COLLEGE12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaE.D.P.EdirisinghePrincipalGALATHARA UDUWEWALA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
69. SabaragamuwaD.A.SenevirathnePrincipalPANNALA M.V.12014-09-162014-09-2612014-09-162014-09-26
72. CentralA.G.Wijekoon BandaPrincipalBUDDHAGOSHA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
78. UvaA.G.WijesinghePrincipalLUNUGALA M.M.V.12015-03-162015-03-202
76. North WestA.M.JayarathnaPrincipalSRI SUNNADA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
71. WesternA.S.SilvaPrincipalSRI SUNANDOPANANDA NAVODYA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
73. SouthernA.ShanthiPrincipalATHURALIYA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
72. CentralD.H.H.M.D.U.DunuvilaPrincipalPILAWALA NAVODYA M.V.12015-03-162015-03-202
78. UvaD.M. Priyanatha DissanayakePrincipalMO/PITAKUMBURA M.V.12015-03-162015-03-202
72. CentralD.M.PremawanshaPrincipalLAXAPANA MADYA MAHA VIDYALAYA12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
79. SabaragamuwaD.P.S.K.MarasinghePrincipalASHOKA M.V.12015-03-162015-03-202
74. NorthernD.T.NandasenaPrincipalPARAKUM .M.V12015-03-162015-03-202
77. North CentralE.D.PiyarathnaPrincipalKAPUGOLLEWA V12015-03-162015-03-202
79. SabaragamuwaE.M Kapuru BandaraPrincipalMAWATHAGODA RIVISANDA M.M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
73. SouthernH.L.S.WijesinghePrincipalKAHADUWA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
75. EasternJ.L.WttewewaPrincipalGOMARANKADAWALA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
73. SouthernJ.V.p.KarunarathnaPrincipalBOLANA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
72. CentralK.G.PremarathnaPrincipalMADAWALA ULPOTHA NAVODYA S.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
78. UvaM.G.DehipolaPrincipalBOGAHAKUMBURA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
77. North CentralM.G.RathnaweeraPrincipalSEWANAPITIYA M.V12015-03-162015-03-202
71. WesternM.G.WimalasekaraPrincipalPASYALA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
73. SouthernM.SiriwardanaPrincipalKIRAMA DHAMMANANDA M V12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
76. North WestM.W.DarmadasaPrincipalMINUWANGETE M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
72. CentralM.W.JayarathnaPrincipalMAKULUGASWEWA M.V.12015-03-162015-03-202
78. UvaN.M.KalyanarathnaPrincipalWANGIYAKUMBURA M.M.V12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
75. EasternP.A.Wasantha KumaraPrincipalSERANKADA VIDYALAYA12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
71. WesternP.P.C.KarunasenaPrincipalC.W.W.KANNANGARA MADYA VIDYALAYA12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
79. SabaragamuwaP.R.L.D.RanathungaPrincipalRANJAN WIJERATHNA M.V.12015-03-162015-03-202
75. EasternP.T.AlahakoonPrincipalKOKNAHARA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
78. UvaR.ThiruchelvamPrincipalHALDUMMULLA T.M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
72. CentralRev.Pitawala SaranandaPrincipalUDADUMBARA SECONDRY SCHOOL12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
77. North CentralS.G.M.W.K.SenavirathnaPrincipalTHALAWA M.V12015-03-162015-03-202
76. North WestW.Ajith PiyasanthaPrincipalTHABBOWA MAHA VIDYALAYA12015-03-162015-03-202
78. UvaW.M.R.M.WeerasinghePrincipalBD/VIYALUWA D.S.M.MV12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
77. North CentralW.M.R.Sisira KumaraPrincipalPANDULA M.V.12015-03-162015-03-2012015-06-192015-06-23
77. North CentralG.N.GunasekaraPrincipalPOONEWA MAHA V.12015-03-162015-03-202
81. WesternA.D.SenehelathaDeputy PrincipalPANADURA ST. JOHN'S M.V.12014-05-092014-05-1312014-09-012014-09-10
81. WesternA.P.AdihettiDeputy PrincipalSRI SUBHUTHI M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-09-012014-09-10
88. UvaD.M.AmarasuriyaDeputy PrincipalMO/MEDAGAMA N.S.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternD.N.C.GamalathDeputy PrincipalSIRIPIYARATHANA CENTRAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternE.M.V.M.De SeramDeputy PrincipalBATUWATTA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
85. EasternE.S.GhanawathiDeputy PrincipalABAYAPURA MAHA VIDYALAYAM12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternH.A.S.P.SenarathneDeputy PrincipalSIYANE NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
87. North CentralH.M.AnurasiriDeputy PrincipalPALUGASDAMANA MAHA VIDAYALAYA12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaH.M.P.K.BambaragamaDeputy PrincipalDR.N.M.PERERA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
88. UvaH.M.S.BandaraDeputy PrincipalPASSARA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernH.T.ShanthilathaDeputy PrincipalDHAMMAPALA BALIKA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaI.K.HemalathaDeputy PrincipalSIDDHARTHA M.V.UDUWAKA12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralI.R.C.VimalsenaDeputy PrincipalTELDENIYA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
88. UvaJ.M.DharmasenaDeputy PrincipalDHARMASOKA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternK.A.D.W.C.UdeshikaDeputy PrincipalBANDARANAYAKE M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaK.A.Janaka PushpakumaraDeputy PrincipalWIJERIYA SUMANA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralK.P.SumanasenaDeputy PrincipalPERADENIYA CENTRAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-202014-06-24
87. North CentralK.S.VidanagamaDeputy PrincipalVILAYAYA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernK.W.I.ManelDeputy PrincipalSUMANGALA B.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaL.A.B.WijerathneDeputy PrincipalNAGARAGIRI M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernL.K.P.ChandraniDeputy PrincipalMETHODIST M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaL.S.ChandraweeraDeputy PrincipalPINDENIYA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernL.V.D.JayasundaraDeputy PrincipalSIDDHARTHA COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternL.W.S.PereraDeputy PrincipalBIYAGAMA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaM.BalasuriyaDeputy PrincipalKARAWITA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternM.D.V.Vanuja Tharangani AlvisDeputy PrincipalMODARA ANANDA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernM.K.LalithDeputy PrincipalKALAHE SRI SUMANGALODAYA SECONDARY SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernM.K.Renuka ShiraniDeputy PrincipalTANGALLE BALIKA M.V12014-05-092014-05-1312014-06-202014-06-24
88. UvaM.ThilakarathneDeputy PrincipalJANADIPATHI V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaM.V.PriyanthaDeputy PrincipalSIRISAMAN NATIONAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternP.G.S.De SilvaDeputy PrincipalHOMAGAMA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternP.M.K.G.Sreema SuvineethaDeputy PrincipalKATUKURUNDA DHARMAPALA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternR.A.Agra Sajeewa Kumari RanasingheDeputy PrincipalCOLVIN R DE SILVA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternR.A.D.WijayapalaDeputy PrincipalBULATHSINGHALA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralR.A.Sumithra PremalathaDeputy PrincipalSRI NAGA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralR.M.W.K.RathnayakaDeputy PrincipalANURUDDHA KUMARA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternS.A.N PriyadarshaniDeputy PrincipalWETHARA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaS.A.T.WasanthasenaDeputy PrincipalDHARMASIRI SENANAYAKA M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernS.G.Punchi HewaDeputy PrincipalMATARA CENTRAL COLLEGE.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternS.K.B.VimaladasaDeputy PrincipalHENEGAMA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
88. UvaS.K.T.PereraDeputy PrincipalWALHAPUTENNA N.C.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralT.G.WanigarathneDeputy PrincipalHEWAHETA CENTRAL COLLGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernT.I.GunathilakeDeputy PrincipalST ANTHONYS NAWODYA MV12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternT.Indira DharmarathneDeputy PrincipalBERUWALA D.S. SENANAYAKA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternT.L.Lal ChandrakumaraDeputy PrincipalURAPOLA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternU.G.T.Saman KumariDeputy PrincipalMAMPE DHARMARAJA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernU.W.A.Wajira KanthaDeputy PrincipalGETAMANNA VIJAYA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternV.RandunugeDeputy PrincipalD.S.SENANAYAKA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternW.A.WimalasenaDeputy PrincipalSENARATH PARANAWITHANA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternW.G.C.SenavirathneDeputy PrincipalSRI GNANODAYA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernW.H.premarathneDeputy PrincipalANANDA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
86. North WestW.I.P.C.WickramasekaraDeputy PrincipalKATUNERIYA ST.SEBASTIANS CENTRAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaW.M.Indrani vijelathaDeputy PrincipalRAHULA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernJ.L. IndraniDeputy PrincipalG/BATEMULLA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternG.D.N.D. ChandrasenaDeputy PrincipalMIHINDU M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaC.K. WickramathanthriDeputy PrincipalGANKANDA CENTRAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaS.R. Jayantha ChandraniDeputy PrincipalSUMANA BALIAKA VIDAYALAYA12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternP.G.H.HerathDeputy PrincipalLUMBINI V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternK.K.S.N.WickramarachchiDeputy PrincipalKIRILLAWALA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernU.K.Dulani VidyawardhanaDeputy PrincipalMAHINDA RAJAPAKSHA VIDYALAYA12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternN.P. GamageDeputy PrincipalGOTHAMI B.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernN.L. WijesingheDeputy PrincipalNELUWA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernP.A. Vijitha PriyanganiDeputy PrincipalRUHUNU VIJAYABA NATIONAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternU.G. Somawathi MenikeDeputy PrincipalMAHAMATHYA V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernW.G. KarunawathiDeputy PrincipalNAGODA ROYAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaH.G.R. JayasekaraDeputy PrincipalRAJASINGHE M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternP.W.M. ChandrakanthiDeputy PrincipalMAHAMAYA B.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernS.Devika DilrukshiDeputy PrincipalDEVAPATHIRAJA COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternP.K.N. KulathunagaDeputy PrincipalKIRINDIWELA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternI.P.W.M.R.K. BandaraDeputy PrincipalREMUNA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernW.A. Lalith Sisira KumaraDeputy PrincipalRAJAPAKSHA CENTRAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-202014-06-24
83. SouthernD.S.N. AmarajeewaDeputy PrincipalBERALAPANATHARA.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaS. Athula SirimewanDeputy PrincipalEHELIYAGODA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
89. SabaragamuwaK.T.V.P.K. KarunarathnaDeputy PrincipalDEHIOWITA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralP.G. Lalith KumarasingheDeputy PrincipalRANASINGHA PREMADASA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralK.A.J. KulasooriyaDeputy PrincipalST THOMAS COLLAGE12014-05-092014-05-132
83. SouthernW.A. NimalDeputy PrincipalDEBARAWEWA CENTRAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternK.H.S.D. KumarasingheDeputy PrincipalSRI PANGNANANDA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernP.ParanagamageDeputy PrincipalTANGALLE BOY'S NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternM. Jagath RohanaDeputy PrincipalKUDABUTHGAMUWA SRI RAJASINGHE V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
83. SouthernT.M. DayarathnaDeputy PrincipalKARANDENIYA C.C12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
88. UvaW.M AnurasenaDeputy PrincipalBD/MEEGAHAKUILA NATIONAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralR.M.P.P. KumaraDeputy PrincipalNAMINIOYA CENTRAL COLLEGE12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternRev. Anomadhassi TheroDeputy PrincipalSRI SUMANGALA M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
81. WesternA.D.P.S. ElvitigalaDeputy PrincipalKOTAHENA M.M.V.12014-05-092014-05-132
81. WesternT.A.S.S.S.S. Vishwa KeerthiDeputy PrincipalMAHARAGAMA M.M.V.12014-05-092014-05-132
83. SouthernD.U.I.De SilvaDeputy PrincipalSIDDHARTHA M.M.V.12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
88. UvaD.M. WeerarathnaDeputy PrincipalNISHSHANKA M.M.V12014-05-092014-05-132
81. WesternW.A.R.A.PerisDeputy PrincipalBOMIRIYA M.M.V12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. CentralP.B.W.G.Anoma NawaratneDeputy PrincipalTELDENIYA NATIONAL SCHOOL12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
88. UvaH.M. NadasaenaDeputy PrincipalBD/MADYA MAHA VIDYALAYA12014-05-092014-05-1312014-06-142014-06-18
82. Central.I.R.C.WimalasenaDeputy PrincipalHATARALIYADDA C.C.12014-05-092014-05-1320000-00-000000-00-00
96. North WestA.A.D.S.S.AmarasingheDeputy PrincipalSIR JOHN KOTHALAWALA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-262014-06-30
95. EasternA.G.Bandara ManikeDeputy PrincipalMEDAGAMA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternA.M.U.W.AthanayakaDeputy PrincipalSIRIPIYARATHANA CENTRAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralA.N. EdirisingheDeputy PrincipalANURUDDHA KUMARA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralA.V.N.P.R.WeerasingheDeputy PrincipalD.B.WIJETUNGA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-212
93. SouthernAnura masakoralaDeputy PrincipalKALAHE SRI SUMANGALODAYA SECONDARY SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-09-012014-09-10
93. SouthernB.T.GnanappriyaDeputy PrincipalG/BATEMULLA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernC.S.PunchihewaDeputy PrincipalMALIDUWA M.V.12014-05-172014-05-2120000-00-00
91. WesternD.K.U.Sarath KumaraDeputy PrincipalHOMAGAMA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaD.M. RanjithDeputy PrincipalDR.N.M.PERERA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternD.M.T.DisanayakaDeputy PrincipalKIRILLAWALA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternD.T.S.A.FernandoDeputy PrincipalSRI PANGNANANDA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernE.A.A.H.EdiriwickramaDeputy PrincipalRUHUNU VIJAYABA NATIONAL COLLEGE22014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternE.A.A.MalkanthiDeputy PrincipalBIYAGAMA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternE.A.WimalasiriDeputy PrincipalSENARATH PARANAWITHANA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternE.G.T.RanjaneeDeputy PrincipalMAHAMAYA B.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
96. North WestE.M.Pushpa KumariDeputy PrincipalANANDA NATIONAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternP.A.Sujatha PereraDeputy PrincipalMAHARAGAMA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternP.A.WeerasenaDeputy PrincipalBULATHSINGHALA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaG.P.J. KithsiriDeputy PrincipalDHARMASIRI SENANAYAKA M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernG.SirilDeputy PrincipalMAHINDA RAJAPAKSHA VIDYALAYA12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
96. North WestH.B.S.WijayarathneDeputy PrincipalKATUNERIYA ST.SEBASTIANS CENTRAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernH.D.GunaweeraDeputy PrincipalTANGALLE BOY'S NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaH.M.A.Udayakumara VijayarathnaDeputy PrincipalMAHANAMA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
96. North WestH.M.M.SwarnalathaDeputy PrincipalJ.R.JAYAWARDHANA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternH.P.K.kusum MalaniDeputy PrincipalKUDABUTHGAMUWA SRI RAJASINGHE V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaH.W.K.A.Padma kumaraDeputy PrincipalBD/MEEGAHAKUILA NATIONAL COLLEGE12014-05-172014-05-2110000-00-000000-00-00
93. SouthernJ.A.JayasiriDeputy PrincipalST ANTHONYS NAWODYA MV12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralJ.M.T. BandaraDeputy PrincipalHEWAHETA CENTRAL COLLGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernJ.P.SirilDeputy PrincipalSIDDHARTHA COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaK.AnurawathiDeputy PrincipalNAGARAGIRI M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernK.G.SomarathnaDeputy PrincipalKARANDENIYA C.C12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernK.K.R.De.SilvaDeputy PrincipalMATARA CENTRAL COLLEGE.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernK.SarathDeputy PrincipalBERALAPANATHARA.M.V12014-05-172014-05-2120000-00-00
91. WesternL. Ajantha VitharanaDeputy PrincipalGOTHAMI B.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternL.H. SumanasiriDeputy PrincipalSRI GNANODAYA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaM.A.A.KumarasingheDeputy PrincipalWIJERIYA SUMANA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternM.GunathilakeDeputy PrincipalLUMBINI V.22014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternM.K FernandoDeputy PrincipalPANADURA ST. JOHN'S M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaM.K. Ranjith PiyadasaDeputy PrincipalPINDENIYA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernN.B.JayalathDeputy PrincipalRADAMPOLA SRI SUMANGALA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternN.SomalathaDeputy PrincipalREMUNA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternP.B.Dayana damayanthiDeputy PrincipalMIHINDU M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernP.C.WeeravardhanaDeputy PrincipalRAJAPAKSHA CENTRAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaP.G.C.D.KarunarathnaDeputy PrincipalPASSARA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternP.Karunananda De silvaDeputy PrincipalMODARA ANANDA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
95. EasternP.P.G.ChandanaDeputy PrincipalT/KAN/AGBOPURA MAHA VIDYALAYA12014-05-172014-05-2120000-00-00
91. WesternP.T.C.WickramasingheDeputy PrincipalKATUKURUNDA DHARMAPALA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternP.W.GunarathneDeputy PrincipalBANDARANAYAKA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaR.A.M. JayawardanaDeputy PrincipalRAJASINGHE M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaR.B.J.BandaraDeputy PrincipalMAHIYANGANA N.S12014-05-172014-05-2120000-00-00
92. CentralR.G.KarunarathnaDeputy PrincipalPERADENIYA CENTRAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-142014-06-18
93. SouthernR.K.P.MendisDeputy PrincipalANANDA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernR.K.SamarasekaraDeputy PrincipalNELUWA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternR.M. Burnard RanjithDeputy PrincipalBERUWALA D.S. SENANAYAKA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernR.M.SumanawathiDeputy PrincipalTANGALLE BALIKA M.V12014-05-172014-05-2112016-06-132016-06-17
98. UvaR.M.WijerathneDeputy PrincipalNISHSHANKA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
96. North WestR.P.W.Dinesh KumaraDeputy PrincipalS.W.R.D.BANDARANAYAKA M.M.V.12014-05-172014-05-2120000-00-00
93. SouthernR.PremanthaDeputy PrincipalRUHUNU VIJAYABA NATIONAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaRanjith malalgodaDeputy PrincipalSUMANA BALIAKA VIDAYALAYA12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernRev.Kapugama AttadassiDeputy PrincipalTHERAPUTTHA N.C.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernRev.M.BuddhawansaDeputy PrincipalMETHODIST M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
97. North CentralRev.Narada TheroDeputy PrincipalVILAYAYA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernRev.Nugagahalande sumanajothiDeputy PrincipalANANDA M.M.V.12014-05-172014-05-212
92. CentralRev.H. DewanandaDeputy PrincipalNAMINIOYA CENTRAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaRohini H WelageDeputy PrincipalRAHULA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralS.M. NaranpanawaDeputy PrincipalWICKRAMABAHU NATIONAL SCHOOL22014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternS.S.S.PereraDeputy PrincipalHENEGAMA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaT.A. KarunarathnaDeputy PrincipalKARAWITA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralT.P.A.MunasingheDeputy PrincipalPORAMADULLA CENTRAL COLLEGE12014-05-172014-05-2120000-00-00
99. SabaragamuwaU.P. JayarathnaDeputy PrincipalEHELIYAGODA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernV.P.K.NishanthaDeputy PrincipalGETAMANNA VIJAYA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternW.G.Kusum RohiniDeputy PrincipalSRI SUBHUTHI M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
97. North CentralW.K.WickramasingheDeputy PrincipalPALUGASDAMANA MAHA VIDAYALAYA12014-05-172014-05-2120000-00-00
98. UvaW.M.N.WeerasekaraDeputy PrincipalDHARMASOKA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaW.U.TenisonDeputy PrincipalMO/WELLASSA N.S.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternW.JayawardhanaDeputy PrincipalKIRINDIWELA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-262014-06-30
99. SabaragamuwaK.A.D.R.K. KothalawalaDeputy PrincipalSIDDHARTHA M.V.UDUWAKA12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernM.K.AnuraDeputy PrincipalKALAHE SRI SUMANGALODAYA SECONDARY SCHOOL212014-06-202014-06-24
93. SouthernM.K.H.P.S.WickramarathneDeputy PrincipalDEBARAWEWA CENTRAL COLLEGE12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernRev.N.SumanajethiDeputy PrincipalSIDDHARTHA M.M.V.212014-06-202014-06-24
93. SouthernG.B.Sarath ChandrasiriDeputy PrincipalDHAMMAPALA BALIKA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernP.H.DayarathneDeputy PrincipalDHAMMAPALA BALIKA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
93. SouthernN.MunasingheDeputy PrincipalSHANTHA MERRI NATIONAL V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaA.A.SenevirathneDeputy PrincipalJANADIPATHI V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaR.M.WijesenaDeputy PrincipalBD/MADYA MAHA VIDYALAYA12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
98. UvaW.M.W.BandaraDeputy PrincipalBD/MADYA MAHA VIDYALAYA12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralY.K.BandaDeputy PrincipalPORAMADULLA CENTRAL COLLEGE212014-06-202014-06-24
91. WesternW.P.ArunasenaDeputy PrincipalBORALESGAMUWA M.V.212014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaK.W.A.J.KospelawatthaDeputy PrincipalEHELIYAGODA DHARMAPALA M.V.212014-06-202014-06-24
91. WesternP.T.C.AriyarathneDeputy PrincipalCOLVIN R DE SILVA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternH.D.L.HandapangodaDeputy PrincipalPALANNORUWA M.M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternJ.B.JayasingheDeputy PrincipalWETHARA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternP.B.P.GaminiDeputy PrincipalBOPE RAJASINGHE M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternR.M.M.SenevirathneDeputy PrincipalSRI SUMANGALA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternT.K.WetthasingheDeputy PrincipalMAHAMATHYA V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternB.W.WeerarathneDeputy PrincipalMAMPE DHARMARAJA M.V.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
91. WesternR.A.S.M.RanathungaDeputy PrincipalKIRILLAWALA M.M.V212014-06-202014-06-24
92. CentralH.K.SamarasingheDeputy PrincipalTELDENIYA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralA.M.C.H.BandaraDeputy PrincipalGAMINI NS12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralD.M.R.DissanayakeDeputy PrincipalMA/RANGIRI DAMBULLA M.M.V12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
92. CentralW.A.C.A.HarishchandraDeputy PrincipalHATARALIYADDA C.C.12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
99. SabaragamuwaD.M.D.BandaraDeputy PrincipalDEHIOWITA NATIONAL SCHOOL12014-05-172014-05-2112014-06-202014-06-24
108. UvaK.V.S. HemanthiDeputy PrincipalVISAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12014-05-232014-05-2712014-06-202014-06-24
107. North CentralD.R.M.S. MenikeDeputy PrincipalMINNERIYA N.S.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralK.A.S. Hemantha KumariDeputy PrincipalPUSHPADANA GIRLS COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralL.D. GunasekaraDeputy PrincipalPUSHPADANA GIRLS COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestP.K. WickramarathnaDeputy PrincipalSANDALANKA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
108. UvaS.J.M.J. Vijemenike GunathilakeDeputy PrincipalDHARMAPALA NAVODYA M.V12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralE.A.A. EkanayakaDeputy PrincipalWICKRAMABAHU NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
101. WesternN.N. AbeysekaraDeputy PrincipalMAHINDA RAJAPAKSHA COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
101. WesternD.A.S. DematagodaDeputy PrincipalDEVI B.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestW.G. GnanawathiDeputy PrincipalPOTHUBOWA MAHA VIDYALAYA12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralG.N. JayawardanaDeputy PrincipalNUGAWELA C.C12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralE.M. SwarnakumariDeputy PrincipalANANDA BALIKA N.S.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralM.A. Tiuder PereraDeputy PrincipalSRI NAGA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralW.M. Dammika BandaraDeputy PrincipalNUGAWELA C.C12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralD.M.N.B. DissanayakaDeputy PrincipalBERRWAERTS COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralJ.A.A. SahampathDeputy PrincipalGOVERNMENT SCIENCE COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralA.S.Darshana HewawasamDeputy PrincipalST THOMAS COLLAGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
101. WesternL.G. UdanaDeputy PrincipalMAHINDA RAJAPAKSHA COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
101. WesternS.M.P.M. LiyanapathiranaDeputy PrincipalSIYANE NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
101. WesternS.V.R. Senarath BandaraDeputy PrincipalTAXILA M.M.V12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
101. WesternA.M.H. SanjeewaDeputy PrincipalSIRIPIYARATHANA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralH.M. Gemunu BandaraDeputy PrincipalSRI SIDDHARTHA M.M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralP.R.K GurusingheDeputy PrincipalGALKIRIYAGAMA CentralRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralH.M.P. JayathilakaDeputy PrincipalGANTHIRIYAGAMA M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralS.K.M. Nuwan SenadhiraDeputy PrincipalROYAL CentralRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralBabi SenanayakaDeputy PrincipalKEBITHIGOLLEWA CentralRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralW.M.S.M.A. WijesundaraDeputy PrincipalMAITHRIPALA SENANAYAKA CentralRAL COLLEDGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralA.W. AriyathilakaDeputy PrincipalMAITHRIPALA SENANAYAKA CentralRAL COLLEDGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
107. North CentralG.P. DissanayakaDeputy PrincipalMIHINTHALE M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
108. UvaH.M. Abeyrathna BandaraDeputy PrincipalVISAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
105. EasternH.M. WimalarathnaDeputy PrincipalMEDAGAMA M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralJ.A. AriyarathnaDeputy PrincipalD.B.WIJETUNGA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestP.M. Anura KamalasiriDeputy PrincipalSENANAYAKA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
109. SabaragamuwaS.Mahinda ChandrasenaDeputy PrincipalKALAWANA NATAIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralB.W.D.M.K. DharmakirthiDeputy PrincipalGALEWELA C.C12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestW.M. RanjithDeputy PrincipalSRI PARAKRAMA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
108. UvaR.M. Ashoka SomarathnaDeputy PrincipalVISAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
108. UvaM.M. GunawardhanaDeputy PrincipalWELIMADA M.M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
102. CentralM.R.A.W.R.RanasingheDeputy PrincipalCP/KOT/GAMINI DISSANAYAKA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
103. SouthernW,P. AmarasenaDeputy PrincipalTANGALLE BOY'S NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
109. SabaragamuwaP.G. Ranjith nishantha PushpakumaraDeputy PrincipalDIPPITIYA RAJAGIRI M.V.212014-06-262014-06-30
107. North CentralH.D. JayasundaraDeputy PrincipalTHAMBUTTHEGAMA.M.M.V12014-05-232014-05-272
107. North CentralD.R. Malani MenikeDeputy PrincipalANANDA BALIKA N.S.12014-05-232014-05-272
103. SouthernH.K. KarunathilakaDeputy PrincipalMORAWAKA KEERTHI ABEWICRAMA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-272
103. SouthernS.M. P. ChandimaDeputy PrincipalNELUWA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-272
103. SouthernH.W. ChandralathaDeputy PrincipalWALASMULLA N.S.12014-05-232014-05-272
109. SabaragamuwaM.D.SilawthiDeputy PrincipalKALAWANA NATAIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-272
109. SabaragamuwaR.Arundathi SooriyapatabendiDeputy PrincipalBALANGODA ANANDA MAITHRIYA M.M.V.12014-05-232014-05-272
102. CentralB.A.P.K JayasingheDeputy PrincipalNUGAWELA C.C12014-05-232014-05-272
102. CentralR.A.D.I.L.RanasingheDeputy PrincipalA.RATHNAYAE.C.C12014-05-232014-05-272
101. WesternM.M. KanthilathaDeputy PrincipalMAHINDA RAJAPAKSHA COLLEGE12014-05-232014-05-272
101. WesternS.J. Hapuarachchi Deputy PrincipalANANDA SASTRALAYA12014-05-232014-05-272
101. WesternN.D.I.D. karunarathneDeputy PrincipalWETHARA M.V.12014-05-232014-05-272
101. WesternT.A.A. DamayanthiDeputy PrincipalTAXILA M.M.V12014-05-232014-05-272
101. WesternW.A.L.M. WeerasingheDeputy PrincipalSIRIPIYARATHANA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
101. WesternP.K.M.MalkanthiDeputy PrincipalRATHNAWALI BALIKA V.12014-05-232014-05-2712014-06-202014-06-24
101. WesternM.G.Thanuja PriyanthiDeputy PrincipalHANWELLA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-272
101. WesternD.M.L.V. DasanayakeDeputy PrincipalDEVI B.V.12014-05-232014-05-272
101. WesternK.SuneethaDeputy PrincipalHANWELLA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-272
101. WesternR.M.S. RathnayakeDeputy PrincipalPILIYANDALA M.M.V.12014-05-232014-05-272
101. WesternT.ChandralathaDeputy PrincipalRAJAGURU SRI SUBUTHI M.V.12014-05-232014-05-272
101. WesternT. ChandralathaDeputy PrincipalBOMIRIYA M.M.V212014-06-262014-06-30
101. WesternT.N.J. PierisDeputy PrincipalM.D.H.JAYAWARDANA M.V.212014-06-262014-06-30
107. North CentralA.G. AmarawathiDeputy PrincipalTHAMBUTTHEGAMA.M.M.V12014-05-232014-05-272
103. SouthernH.M. Gayan KumaraDeputy PrincipalMORAWAKA KEERTHI ABEWICRAMA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-272
103. SouthernA. SapumohottiDeputy PrincipalKATHALUWA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-272
103. SouthernP.G. NandapalaDeputy PrincipalRICHARD PATIRANA M.V12014-05-232014-05-272
103. SouthernD.A. SamaranayakeDeputy PrincipalNARANDENIYA M.M.V12014-05-232014-05-2712014-06-202014-06-24
103. SouthernD.T.A.S.DahanayakeDeputy PrincipalKATHALUWA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-272
103. SouthernL.D. Pujitha JayadewaDeputy PrincipalDEIYANDARA M.M.V12014-05-232014-05-272
103. SouthernP. WeerasingheDeputy PrincipalNARANDENIYA M.M.V12014-05-232014-05-2712014-06-202014-06-24
103. SouthernP.G. DanapalaDeputy PrincipalNAGODA ROYAL COLLEGE12014-05-232014-05-272
103. SouthernW.P. AmarasenaDeputy PrincipalTANGALLE BALIKA M.V12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
103. SouthernW.G. VictorDeputy PrincipalTANGALLE BALIKA M.V12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
109. SabaragamuwaC.N. JoshephDeputy PrincipalBALANGODA ANANDA MAITHRIYA M.M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestW.S. PremachandraDeputy PrincipalPARAKRAMABAHU M.M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestR.P.H. RanasingheDeputy PrincipalPARAKRAMABAHU M.M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestR.M.Thusitha BandaraDeputy PrincipalPOTHUBOWA MAHA VIDYALAYA12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestS.L.Abdun SalamDeputy PrincipalKEKUNAGOLLA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestI.M.P.RangajeewaDeputy PrincipalMEDAGAMA ABHAYA MODEL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestM.A.A.P.SenevirathneDeputy PrincipalSENANAYAKA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestS.L. Sawel HameeduDeputy PrincipalKEKUNAGOLLA NATIONAL SCHOOL12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestN.A.G.D. De SilvaDeputy PrincipalKULIYAPITIYA M.M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestN.A.G.D. De SilvaDeputy PrincipalKULI/KULIYAPITIYA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestJ.H. Rohana KarunarathneDeputy PrincipalKULIYAPITIYA M.M.V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
106. North WestJ.H. Rohana KarunarathneDeputy PrincipalKULI/KULIYAPITIYA CENTRAL COLLEGE12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
103. SouthernH.A.D. WeerawanshaDeputy PrincipalSIDDHARTHA COLLEGE212014-06-262014-06-30
101. WesternT.A.A. GunawardhanaDeputy PrincipalCOLVIN R DE SILVA M.V.212014-06-262014-06-30
101. WesternT.ChandralathaDeputy PrincipalSRI SUBHUTHI M.M.V.12014-05-232014-05-272
101. WesternT.N.J PerisDeputy PrincipalSRI SUBHUTHI M.M.V.12014-05-232014-05-2720000-00-000000-00-00
103. SouthernD.S.S. DodampeDeputy PrincipalSHANTHA MERRI NATIONAL V.12014-05-232014-05-2712014-06-262014-06-30
104. NorthernS.MariyanayagamPrincipalVAVUNIYA TAMIL MADYA MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernS.MariyanayagamPrincipalVAVUNIYA TAMIL M.M.V12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
102. CentralL.RamachandranPrincipalVIGNESHVARA T.M.V.12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternM.A.C.ShihaabdeenPrincipalKM/AK/AL-KALAM MUSLIM VIDYALAYA12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernT.SathiabalanPrincipalJ/VAIDYESHWARA COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernA.BaskaranPrincipalMU/CHEMMALAIMAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
102. CentralS.RavichandranPrincipalMALAIMAHAL HINDU CENTRAL COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternSitheegue HussianPrincipalKM/AK/AS-SIRAJ MAHA VIDYALAYA12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104.NothernK.AnandanadarajahPrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104.NothernK.AnandanadarajahPrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104.NothernK.AnandanadarajahPrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
108. UvaK.YogeswaranPrincipalVIPULANANDA T.M.V.12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternK.YoganthanPrincipalAAIKONESWARA MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternM.I.M.SahabdeenPrincipalKM/AK/AKKARAIPATTU MUSLIM CENTRAL COLLEGE(N/S)12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternM.M.S.HakeemPrincipalKM/AK/POTTUVIL CENTRAL COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternA.L.KamarrudeenPrincipalKM/AK/AL-IRFAN LADIES COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernV.SrikaranPrincipalMU/UDAYARKADDU MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernM.N.KulathasPrincipalMU/VISUVAMADU MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternS.M.M.HaniffaPrincipalKM/AK/MINHAJ MAHA VIDYALAYA12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternM.A.M.JabeerPrincipalKM/AK/FAYIZA MAHA VID.12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernS.PathmathasanPrincipalMN/THEVANPIDDY R.C.T.M.S12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernT.GohularajahPrincipalMN/ILLUPAIKADAVAI G.T.M.S12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernS.F.XavirePrincipalMN/ADAMPAN MMV12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernT.KulatheepanPrincipalMN/PERIYAMADHU MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernSr.AlageswaryPrincipalMN/PERIYAPANDIVIRICHCHAN M.V12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernP.KamaleswaryPrincipalSAIVAPRAGASA LADIES COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernT.AmpalavananrPrincipalMEESALAI VEERASINGAM CENTRAL COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernG.KirishnakumarPrincipalJ/NELLIADY MMV12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernS.IlangoPrincipalJ/SRI SOMASKANDA COLLEGE, PUTTUR12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernS.SelvaranjanPrincipalERUKKALAMPIDY MUSLIM MADHYA MAHA VIYALAYA12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
102. CentralM.N.RajahrajasinghPrincipalSRI RAMAKRISHNA CENTRAL COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
102. CentralV.UdayakumarPrincipalCARFEX TAMIL MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernK.YogeswaranPrincipalMUTHTHAIYANKADDU RIGHT BANK MV12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernP.RaveendranathanPrincipalMANKULAM MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0820000-00-000000-00-00
102. CentralM.SivapragasamPrincipalMETHODIST TMV12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernSubraminyeswarenPrincipalMU/PUTHUKKUDIYIRUPPU CENTRAL COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernJ.E.PangrrasPrincipalJ MATHAGAL ST.JOSEP MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernG.JepanesanPrincipalMU/MULLAITIVU MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
105. EasternP.IyamuthuPrincipalNILAVELI TAMIL M.V.12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernA.Abdul NazarPrincipalVAVAUNIYA AL IQBAL VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104.NothernSr.A.B.Hilda SingarayarPrincipalMNST.XAVIER'SGIRLS'COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
102.CentralI.NavaratnamPrincipalTALAWAKELLE T.M.V12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernM.RaveenthiranPrincipalKN/KILINOCHCHI CENTRAL COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernP.AnandarasaPrincipalKN/MULANKAVIL MAHA VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernN.GaneswaranathanPrincipalKN/BARATHY VIDYALAYAM12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernC.MathuranayagamPrincipalKN/AKKARAYAN M.V22015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernM.C.L.ManuvelPrincipalKN/VADDAKACHCHI M.V12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104. NorthernK.Ithaya SivathasPrincipalKN/KONAVIL G.T.M.S12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
104.NothernM.VikneswaranPrincipalJ/URUMPIRAI HINDU COLLEGE12015-10-302015-11-0810000-00-000000-00-00
115. EasternA.H.ImranDeputy PrincipalT/MU/MUTUR CENTRAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernA.Judes KarunakaranDeputy PrincipalJ/VADDU HINDU COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernC.S.R.SelvagunalanDeputy PrincipalJ/VEMBADI GIRLS'HIGH SCHOOL12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
115. EasternD.KugadhasonDeputy PrincipalBT/KK/VANTHARUMOOLAI MATHIYA MAHA VIDYALAYAM12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernF.X. Autin VatstellaDeputy PrincipalJ/PANDATERUPPU GIRLS'HIGH SCHOOL12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
115. EasternG.ArulendranDeputy PrincipalVIPULANANDA COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernI.ThavanayagamDeputy PrincipalJ/VICTORIA COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
115. EasternJ.MuthukumariDeputy PrincipalVIPULANANDA COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernJ.NanthakumarDeputy PrincipalMETHODIST GIRLS HIGH SCHOOL12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernJ.VickneshwaranDeputy PrincipalMU/VIDYANANDACOLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralJeyaloome BalakrishnanDeputy PrincipalCAMBRIDGE COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
115. EasternK.M.M.BaasirDeputy PrincipalT/MU/MUTUR CENTRAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
119. SabaragamuwaK.RahunathanDeputy PrincipalST.MARY'S T.M.V.12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralK.SelvakumarDeputy PrincipalKATHIRESAN CENTRAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernK.TharmakulasooriyanDeputy PrincipalKN/KILINOCHCHI HINDU COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernL.RaveendirarasaDeputy PrincipalJ/VEMBADI GIRLS'HIGH SCHOOL12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernM.ArudkumaranDeputy PrincipalCHEDDIKULAM MAHA VIDYALAM12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralM.J.M.HijasDeputy PrincipalK/ALMANAR CENTRAL COLLAGE NS12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralM.KumaravelDeputy PrincipalNORWOOD T.M.V.,12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralM.M.F.HidayaDeputy PrincipalK/ALMANAR CENTRAL COLLAGE NS12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralM.PonnuduraiDeputy PrincipalRATTOTA HINDU MAHA VIDYALAYA.12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralM.Sriveniugopala ShrmaDeputy PrincipalCAMBRIDGE COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernN.AnandeswaranDeputy PrincipalJ/VADAMARADCHY CENTRAL LADIES' COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernN.KanthasamyDeputy PrincipalODDUSUDDAN M.V12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernN.RamananDeputy PrincipalJ/VICTORIA COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralN.SudharshanaDeputy PrincipalKATHIRESAN CENTRAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralN.ThamilvananDeputy PrincipalCAMPION T.M.V.,12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
118. UvaN.V. Vasundara DeviDeputy PrincipalHAPUTALE TAMIL M.V12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernP.JegtheeswaranDeputy PrincipalKN/KILINOCHCHI HINDU COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
115. EasternP.PerinpawasahDeputy PrincipalKALUTHAWALAI MAHA VIDYALAYAM12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernP.PonrajahDeputy PrincipalMU/VIDYANANDACOLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
118. UvaR.GaneshamoorthiDeputy PrincipalBD/SARASWATHY CENTRAL COLLEGE,BADULLA12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernR.SathyaseelanDeputy PrincipalJ/VADAMARADCHY CENTRAL LADIES' COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernR.ThivaviyanthanDeputy PrincipalJAFFNA HINDU COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralS.AnnaduraiDeputy PrincipalST.MARY'S CENTRAL COLLEGE,12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernS.BalakrishnanDeputy PrincipalJ/VAYAVILLAN MAHA VIDYALAYAM12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernS.BalasuntharamDeputy PrincipalJ/VADDU HINDU COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralS.ChandramohanDeputy PrincipalHINDU NATIONAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
115. EasternS.D.MuralitharanDeputy PrincipalBT/HINDU COLLEGE (BT/KODDAIMUNAI M.V)12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
115. EasternS.PunniamoorthiDeputy PrincipalBT/HINDU COLLEGE (BT/KODDAIMUNAI M.V)12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernS.ShivalinghamDeputy PrincipalMETHODIST GIRLS HIGH SCHOOL12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernS.ThayanathanDeputy PrincipalJAFFNA HINDU COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernS.ThayaparanDeputy PrincipalODDUSUDDAN M.V12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernT.GaneshwaranathanDeputy PrincipalKN/KILINOCHCHI CENTRAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernT.SivayogalingamDeputy PrincipalJ/PANDATERUPPU GIRLS'HIGH SCHOOL12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernUmatheevy GhanasampanthanDeputy PrincipalJ/VELANAI CENTRAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
112. CentralV.GopalrajDeputy PrincipalHOLBROOK TMV12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernM.SasikumarDeputy PrincipalKN/THARMAPURAM M.V12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernYogapirageshDeputy PrincipalKN/THARMAPURAM M.V12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
114. NorthernSiventhiranDeputy PrincipalJ/VELANAI CENTRAL COLLEGE12014-11-282014-12-0712014-11-282014-12-07
124. NorthernC.K.SiriwaradanaDeputy PrincipalPARAKUM .M.V12015-03-302015-04-032
125. EasternC.M.J.K.JinadasaDeputy PrincipalGOMARANKADAWALA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
125. EasternD.A.Lasantha HemalalDeputy PrincipalKOKNAHARA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
127. North CentralD.SumanashanthaDeputy PrincipalPOONEWA MAHA V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
122. CentralE.M.M.T.KumarihamiDeputy PrincipalMAKULUGASWEWA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
129. SabaragamuwaH.P.P.KumaraDeputy PrincipalMAWATHAGODA RIVISANDA M.M.V.12015-03-302015-04-0312015-06-122015-06-16
122. CentralK.D.E.C.NanayakkaraDeputy PrincipalGOVERNMENT SCIENCE COLLEGE12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
123. SouthernK.K.PremawanshaDeputy PrincipalBOLANA M.V.12015-03-302015-04-0312015-06-122015-06-16
121. WesternK.M. WickramasekaraDeputy PrincipalLUMBINI V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
128. UvaK.M.GunarathneDeputy PrincipalBD/VIYALUWA D.S.M.MV12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
128. UvaK.M.JayadewasingheDeputy PrincipalBD/VIYALUWA D.S.M.MV12015-03-302015-04-032
129. SabaragamuwaK.R.AnagilathaDeputy PrincipalASHOKA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
122. CentralM.D.J.WijesingheDeputy PrincipalBUDDHAGOSHA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
122. CentralM.G.U.RajapakshaDeputy PrincipalUDADUMBARA SECONDRY SCHOOL12015-03-302015-04-0312015-06-122015-06-16
123. SouthernM.P.AjithDeputy PrincipalKIRAMA DHAMMANANDA M V12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
128. UvaP.A.Anura WijesiriDeputy PrincipalWANGIYAKUMBURA M.M.V12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
129. SabaragamuwaP.R.G.B.GunathilakeDeputy PrincipalMAWATHAGODA RIVISANDA M.M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
122. CentralR.D.MagaritaDeputy PrincipalMAKULUGASWEWA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
122. CentralR.G.S.K.ThilakarathnaDeputy PrincipalMADAWALA ULPOTHA NAVODYA S.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
127. North CentralR.M.I.U.RajapakshaDeputy PrincipalSEWANAPITIYA M.V12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
128. UvaR.M.LeelawathiDeputy PrincipalBD/VIYALUWA D.S.M.MV12015-03-302015-04-032
126. North WestR.M.Nimal Bandara RathnayakeDeputy PrincipalMINUWANGETE M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
128. UvaR.M.Ranjith PremalalDeputy PrincipalWANGIYAKUMBURA M.M.V12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
126. North WestR.S.K.K.DharamasiriDeputy PrincipalTHABBOWA MAHA VIDYALAYA12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
122. CentralRev.D.HemalokaDeputy PrincipalPILAWALA NAVODYA M.V.12015-03-302015-04-032
125. EasternRev.K.KemanandaDeputy PrincipalKOKNAHARA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
127. North CentralRev.Susirigama SarakkithalankaraDeputy PrincipalSEWANAPITIYA M.V12015-03-302015-04-032
126. North WestT.D.K.DarmadasaDeputy PrincipalDHAMMANANDA M.V.12015-03-302015-04-032
125. EasternT.S.P.K.RathnayakeDeputy PrincipalGOMARANKADAWALA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
127. North CentralU.B.IndralathaDeputy PrincipalPANDULA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
128. UvaW.B.PiyathilakaDeputy PrincipalBOGAHAKUMBURA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
126. North WestW.M.N.B.WijesundaraDeputy PrincipalTHABBOWA MAHA VIDYALAYA12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
128. UvaW.N.S.MalkanthiDeputy PrincipalBOGAHAKUMBURA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
123. SouthernW.P.Upul RanjithDeputy PrincipalBOLANA M.V.12015-03-302015-04-0312015-05-252015-05-29
131. WesternB.D.N.S.BalasooriyaDeputy PrincipalGAMINI M M V12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternB.SwarnakanthiDeputy PrincipalGAMINI M M V12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternC.A.S.Priyantha ChandrapeliDeputy PrincipalPINNAWALA RAJAPOLA M.V.12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
139. SabaragamuwaD.S.M. AmarasingheDeputy PrincipalVIDYALOKA M.V.12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternG.G.A.JayasingheDeputy PrincipalPINNAWALA RAJAPOLA M.V.12015-04-202015-04-242
132. CentralI.UdagedaraDeputy PrincipalMADAWALA ULPOTHA NAVODYA S.12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
136. North WestJ.H.W.JayawardhanaDeputy PrincipalDAMBADENIYA M.M.V12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternJ.M.R.B.G. UpulweheraDeputy PrincipalD.S.SENANAYAKA M.M.V.12015-04-202015-04-242
132. CentralKanchana HettiarachchiDeputy PrincipalBADRAWATHI MAHA VIDYALAYA12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
139. SabaragamuwaM.P.J.RathnayakeDeputy PrincipalRATHNALOKA M.V.12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternP.H.AnuraDeputy PrincipalSEEWALI M.M.V.12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternS.D.D.P.K.DissanayakeDeputy PrincipalPASYALA M.V.12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternS.K.KumarihamiDeputy PrincipalC.W.W.KANNANGARA MADYA VIDYALAYA12015-04-202015-04-242
131. WesternS.M.P.N.SamarakoonDeputy PrincipalBANDARANAYAKE M.M.V.12015-04-202015-04-242
131. WesternU.P. Nihal ChandrasiriDeputy PrincipalBANDARANAYAKE M.M.V.12015-04-202015-04-242
136. North WestW.M.A.S.PriyanthaDeputy PrincipalDAMBADENIYA M.M.V12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
131. WesternW.P.M.RathnayakeDeputy PrincipalPASYALA M.V.12015-04-202015-04-2412015-05-252015-05-29
132. CentralK.B.C.DissanayakeDeputy PrincipalMADINA C.C12015-04-202015-04-2412015-05-182015-05-22
149. SabaragamuwaL.M.Jayantha MenikeDeputy PrincipalMALWALA N M V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaW.K.N.KarunarathneDeputy PrincipalMALWALA N M V22015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaH.M.L.HennayakaDeputy PrincipalKURUWITA M.M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaN.G.ChandrasenaDeputy PrincipalVIDYAKARA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaW.T.A.G.M.B.WijethungaDeputy PrincipalGANETHANNA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaA.G.S.L.AbeywickramaDeputy PrincipalMEEPAGAMA JAYANTHI M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaM.W.N.SomasiriDeputy PrincipalMANIYANGAMA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaK.Sepali JeewakumariDeputy PrincipalCOLOMBAGAMA MAHANAMA MAHA VIDYALAYA12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
142. CentralT.G.PadmawathiDeputy PrincipalMENIKDIWELA CENTRAL COLLEGE12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaD.D.DayarathneDeputy PrincipalPANAMURA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaP.R.T.M.KarunarathneDeputy PrincipalBEDDEWELA M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
142. CentralK.M.Shantha Ruwan BandaraDeputy PrincipalWIMALADHARMA CENTRAL COLLEGE12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
142. CentralS.D.S.BandaraDeputy PrincipalPELAWA MAHA VIDYALAYA12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaH.W.P.HewawithanaDeputy PrincipalMANIYANGAMA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
147. North CentralGeethamala GamageDeputy PrincipalPOONEWA MAHA V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaW.P.D.L.GunarathneDeputy PrincipalTHUMBAGE M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaE.K.B.IranganiDeputy PrincipalRANJAN WIJERATHNA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaK.N.RajapakshaDeputy PrincipalCHANDIRKAWEWA JAYANTHI M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
142. CentralK.A.S.KuruppuaracchiDeputy PrincipalPELAWA MAHA VIDYALAYA12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaH.G.GunathungaDeputy PrincipalCHANDIRKAWEWA JAYANTHI M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaT.Sunil NawarathneDeputy PrincipalTHUMBAGE M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaW.D.L.DewapriyaDeputy PrincipalKARAGASTHALAWA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaD.K.Shantha PiyarathneDeputy PrincipalKARAGASTHALAWA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaW.I.M.P.WelageDeputy PrincipalSRI NARADA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
141. WesternW.P.LakshmanDeputy PrincipalJINARAJA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
141. WesternS.L.M.S.N.RanaweeraDeputy PrincipalJINARAJA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaI.J.KarunanandhaDeputy PrincipalAMITHIRIGALA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaG.R.Renuka GunasingheDeputy PrincipalAMITHIRIGALA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaJ.A.D.K.GunarathneDeputy PrincipalRUWANWELLA ROYAL COLLEGE (RUWANWELLA M.V.)12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaA.M.MalkanthiDeputy PrincipalELAPATHA MAHA VIDYALAYA12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
141. WesternS.M.P.A.SamarasingheDeputy PrincipalS.DE S.JAYASINGHE CENTRAL C0LLEGE12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
146. North WestM.C.D.MohottalaDeputy PrincipalSRI SUNNADA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
146. North WestS.R.M.S.RajapakshaDeputy PrincipalSRI SUNNADA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaS.A.ThilakarathneDeputy PrincipalWALAGAMBA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaS.P.K.KumarawanshaDeputy PrincipalHATHGAMPALA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaG.AriyadasaDeputy PrincipalHATHGAMPALA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaH.M.DharmasiriDeputy PrincipalBASNAGALA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaU.M.AriyasomaDeputy PrincipalAMBEWILA SRI WAJIRAWANSHA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaR.D.GunarathneDeputy PrincipalBELIGALA BODHIRAJA M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaG.R.S.JayawickramaDeputy PrincipalRUWANWELLA ROYAL COLLEGE (RUWANWELLA M.V.)12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaG.G.SenarathDeputy PrincipalHOUPE NAWALAKANDA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaD.G.Nimal NandasiriDeputy PrincipalCOLOMBAGEARA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaP.H.R.L.De SilvaDeputy PrincipalCOLOMBAGEARA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
148. UvaR.M.Karunarathne BandaraDeputy PrincipalLUNUGALA M.M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
142. CentralW.D.M.AbeyrathneDeputy PrincipalWATTAPPOLA C.C12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
141. WesternK.A.E.Gamini RathnasenaDeputy PrincipalKOSGAMA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
141. WesternRev.G.sumanalankara TheroDeputy PrincipalKOSGAMA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
142. CentralRev.P.Somavisuddhi TheroDeputy PrincipalHOLY TRINITY COLLAGE12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaRev.U.Nandharama TheroDeputy PrincipalBELIGALA BODHIRAJA M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaH.G.Padma RanjaniDeputy PrincipalKURUWITA M.M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
145. EasternB.V.G.PereraDeputy PrincipalSERANKADA VIDYALAYA12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaE.G.T.RathnayakeDeputy PrincipalBASNAGALA M.V.12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
149. SabaragamuwaH.D.V.JayasingheDeputy PrincipalBEDDEWELA M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
145. EasternD.P.A. WasanthaDeputy PrincipalRAJAGALATHENNA M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
145. EasternS.M.S. BandaraDeputy PrincipalRAJAGALATHENNA M.V12015-05-182015-05-2212015-06-122015-06-16
159. SabaragamuwaK.Anurakumara NiralgamaDeputy PrincipalSUMANA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternM.M.Wijesinghe BandaraDeputy PrincipalT/KAN/WAN-ELA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralK.G.ChandradasaDeputy PrincipalSRI NISSANKA MALLA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternR.S.K.RajapakshaDeputy PrincipalT/KAN/MAHAWELIGAMA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternY.M.K.K.K.SenevirathneDeputy PrincipalPADAVI PALUGAHAWANGUWA M.V12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternA.M.V.D.DharmasenaDeputy PrincipalKUDAHARASGALA VIDYALAYA.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestU.G.S.DissanayakeDeputy PrincipalPORAMADALA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternN.N.V.KasthuriaracchiDeputy PrincipalT/KAN/AGBOPURA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternA.W.DayawathiDeputy PrincipalT/KAN/KANTALE CENTRAL COLLEGE12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
153. SouthernK.G.S.NanayakkaraDeputy PrincipalSRI LANKA SINGAPORE FRIENDSHIP COLLEGE12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternK.A.W.P.DharshaniDeputy PrincipalSEDAWATTA SIDDHARTHA M.M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternA.K.W.JayasundaraDeputy PrincipalPRESIDENT'S M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternN.D.SunilDeputy PrincipalBANDARANAYAKA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternW.A.V.L.WijesuriyaDeputy PrincipalRAJASINGHA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternR.A.S.PereraDeputy PrincipalSAPUGASKANDA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternB.M.A.KrishnaDeputy PrincipalSAPUGASKANDA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
153. SouthernS.Ashoka PriyanthaDeputy PrincipalMAGAMA MAHA WIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
153. SouthernW.A.Siril WeerasekaraDeputy PrincipalAVITHTHAWA NALANDHA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralA.D.KannangaraDeputy PrincipalST THOMAS COLLAGE12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestW.C.GunawardanaDeputy PrincipalNARAMMALA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternR.A.R.RanasingheDeputy PrincipalUDUPILA WEERA VIJAYABA M.V12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralA.M.U.AthapatthuDeputy PrincipalCP/W/VIDYAPRADEEPA SECONDARY SCHOOL12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralD.R.WeerakoonDeputy PrincipalST THOMAS COLLAGE12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestK.M.Nimal RathnaDeputy PrincipalS.B HERATH M.M.V12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternH.P.PereraDeputy PrincipalHUNUMULLA M.V12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestP.AriyapalaDeputy PrincipalKUMBUKGETE C.C12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralJ.A.Sarath PadmakumaraDeputy PrincipalGINIGATHHENA MADYA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestW.G.U.AbhayapalaDeputy PrincipalMEDAMULLA DE MEL NAVODYA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralR.M.GajanayakaDeputy PrincipalCP/W/T.B.M.HERATH SECONDARY SCHOOL12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternT.H.AjithDeputy PrincipalPADIYATHALAWA NATIONAL SCHOOL12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestM.M.P.B.AbeyrathneDeputy PrincipalNWP/MAHO/GAL/MAHANANERIYA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestS.A.W.B.M.N.S.K.AtthanayakaDeputy PrincipalHUMBULUWA CENTRAL COLLAGE12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestD.M.D.P.GunasekaraDeputy PrincipalSRI RAHULA M.M.V12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternM.D.LankathilakaDeputy PrincipalGALAHITIYAWA M.M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestA.M.N.W.ArawgodaDeputy PrincipalSRI SARANANKARA M.M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternD.W.L.JanathaDeputy PrincipalSEDAWATTA SIDDHARTHA M.M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralL.B.D.R.JayasuriyaDeputy PrincipalSUMANA CC12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestM.S.G.Nimal ChandrarathnaDeputy PrincipalNWP/MAHO/GAL/BUDURUWAKANDA NAVODYA SCHOOL12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestB.M.T.Malaka BandaraDeputy PrincipalBIBILADENIYA SRI GUNANANDA M M V12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestP.G.ChithranandaDeputy PrincipalWEERAWALAGAMBA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternB.A.N.K.C.MenikeDeputy PrincipalANURA M.M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestR.P.G.SamarasingheDeputy PrincipalNWP/MAHO/GIRI PAHALAGIRIBAWA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestM.M.C.MuthugalaDeputy PrincipalNWP/MAHO/GIRI/PERAKUMPURA NATIONAL SCHOOL12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
153. SouthernP.K.A.GalappatthiDeputy PrincipalNAKULUGAMUWA GAMINI M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
151. WesternR.A.N.N.RupasingheDeputy PrincipalOVITIGAMA BODHIRAJA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
153. SouthernIndira KuruppuDeputy PrincipalMODARAWANA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralP.K.D.ArunashanthaDeputy PrincipalAMBAGAMUWA MADYA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternH.G.D.M.S.K.DhanapalaDeputy PrincipalBAKMEEDENIYA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternW.SomalokaDeputy PrincipalMAHADIVULWEWA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestP.PungnanandaDeputy PrincipalDHAMMANANDA M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
155. EasternD.WijayathissaDeputy PrincipalT/KAN/MOLLIPOTHANA SINHALA MAHA VIDYALAYA12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
152. CentralP.C.LiyanaracchiDeputy PrincipalCP/W/BATAGOLLA PUSSADEWA SECONDARY SCHOOL12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestB.M.C.BasnayakaDeputy PrincipalKAWISIGAMUWA SRI GAMINI M.M.V.12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
156. North WestM.W.JayarathneDeputy PrincipalGOKARELLA CENTRAL COLLEGE12015-06-122015-06-1612015-06-122015-06-16
164. NorthernT.KalaichelvanDeputy PrincipalHARTLEY COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernS.UthayanathanDeputy PrincipalJ/VIGNESWARA COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternS.RavichchandranDeputy PrincipalKM/TK/VINAYAGAPURAM MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernT.PaskaranDeputy PrincipalMU/UDAYARKADDU MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernV.JeyapalanDeputy PrincipalMU/VISUVAMADU MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernP.ThevaDeputy PrincipalJ/VAIDYESHWARA COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernL.LingeswaranDeputy PrincipalJ/JAFFNA HINDU LADIES' COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernV.RaviDeputy PrincipalV/ PULIYANKULAM HINDU COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernE.BanuthasanDeputy PrincipalKN/BARATHY VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernT.MurukaiahDeputy PrincipalJ/ERLALAI MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternK.KandasamyDeputy PrincipalPERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternK.NagendranDeputy PrincipalBT/KK/KATHIRAVELY VIGNESWARA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernV.SenthanDeputy PrincipalJ/UNION COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternS.SivarathanDeputy PrincipalBT/PETHALAI VIPULANANDA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternV.VimaleswaranDeputy PrincipalBT/KK/KIRAN MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternK.SrijeyakumarDeputy PrincipalBT/KK/KIRAN MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernT.SuganthanDeputy PrincipalV/KANAGARAYANKULAM MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternS.SithamparapillaiDeputy PrincipalKM/ST.RANAMADU HINDU MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernL.I.RohanDeputy PrincipalJ/ST.ANTONY'S COLLEGE, KAYTS12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternN.KonesarajahDeputy PrincipalBT/KK/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VID12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternR.ShanmugalingamDeputy PrincipalBT/BW/KARADIYANARU MAHAVIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternS.ChandrakumarDeputy PrincipalBT/BW/KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternS.ChandrakumarDeputy PrincipalBT/BW KANNANKUDHA MAHAVIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternK.PerananthamDeputy PrincipalNILAVELI TAMIL M.V.12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernS.ThevakumarDeputy PrincipalMANKULAM MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernV.ManoharanDeputy PrincipalKODIKAMAM THIRUNAVUKKARASU CENTRAL COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernS.UruthiramoorthyDeputy PrincipalMEESALAI VEERASINGAM CENTRAL COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernN.RavikumarDeputy PrincipalCHAVAKACHCHERI HINDU COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernP.SasitharanDeputy PrincipalKN/MULANKAVIL MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernP.SasitharanDeputy PrincipalKN/MURUGANANDA COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternS.PaskaranDeputy PrincipalBT/BT/ARAIYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernT.SimenthiranDeputy PrincipalKN/KILINOCHCHI CENTRAL COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernR.KajenthiranDeputy PrincipalMN/PERIYAMADHU MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternN.SuthanathanDeputy PrincipalBTPDKURUMANVELYSIVASHAKTHIM.V12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternN.SuthanathanDeputy PrincipalBTPDKURUMANVELYSIVASHAKTHIM.V12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernS.RasarathinamDeputy PrincipalJ/NAINATIVU MAHA VID12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
161. WesternR.GnanashakthyDeputy PrincipalVIPULANANDA T.M.V.12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernS.SubagaraDeputy PrincipalV/NEDUNKERNY MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernN.K.KetharanathanDeputy PrincipalJ/DR.A.THIYAGARAJAH M.M.V12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernF.M.ZarookDeputy PrincipalMUSALI M.M.V12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernM.M.NixonDeputy PrincipalMN/ADAMPAN MMV12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
165. EasternH.MeeralebbeDeputy PrincipalKM/ST/ASHRAF CENTRAL COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernR.KandeepanDeputy PrincipalMALLAVI CENTRAL COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernA.R.M.R.FiguradoDeputy PrincipalMN/ST.ANNE'S M.M.V.12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernP.BalasubramaniumDeputy PrincipalYOGAPURAM MV12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernM.Robin ThayalaseelanDeputy PrincipalPANDIYANKULAM MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernFr.Alfred O.M.IDeputy PrincipalMN/FATIMA MADYA MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernV.F.PerinpanayagamDeputy PrincipalMN/NANATTAN MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernS.A.AkramDeputy PrincipalERUKKALAMPIDY MUSLIM MADHYA MAHA VIYALAYA12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernP.I.CroosDeputy PrincipalMN/SITHYVINAYAKAR HINDU COLLEGE12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernS.R.PachchekDeputy PrincipalMN/FATIMA MADYA MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernJ.KamalanathanDeputy PrincipalMN/THEVANPIDDY R.C.T.M.S12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
161. WesternT. KalaichelvanDeputy PrincipalST.ANNE'S B.M.V.12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernM.P.BenedicDeputy PrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernM.P.BenedicDeputy PrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernM.P.BenedicDeputy PrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernK.RamananDeputy PrincipalKN/THARMAPURAM M.V12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
161. WesternA.S. AntonypillaiDeputy PrincipalCOLOMBO CENTRAL HINDU M.V.12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernP.PreachandranDeputy PrincipalPALINAGAR MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
162. CentralS.JesuthasDeputy PrincipalABBOTSLEIGH TAMIL MAHA VIDYALAYA12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
164. NorthernFr.A. RobinsonDeputy PrincipalMU/MULLAITIVU MAHA VIDYALAYAM12015-06-132015-06-2212015-06-132015-06-22
171. WesternR.P.C.RatnaseeliPrincipalPINNAWALA RAJAPOLA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternD.W.WimalasenaPrincipalUDUPILA WEERA VIJAYABA M.V12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralB.U.ThilakaratnePrincipalKURUNDUWATTA ROYAL COLLAGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralB.G.PremathilakaPrincipalSENADHIKARI NATONAL SCHOOL12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternW.A.N.L PereraPrincipalVELUWANA V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternW.A.N.L PereraPrincipalVELUWANA COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternP.A.Vijitha KumaraPrincipalWARAKAGODA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralR.P.G.AmarasuriyaPrincipalPELAWA MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralL.R.WijerathnaPrincipalWATTAPPOLA C.C12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternU.A.T.GaminiPrincipalRAJASINGHA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralM.G.ChandrasenaPrincipalKARAGASKADA CENTRAL COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralM.W.M.Nawarathna BandaPrincipalUDUWELA M.V12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
173. SouthernA.K.SomasiriPrincipalRICHARD PATIRANA M.V12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternW.S.M.Lakshman AbeysinghePrincipalBUTHPITIYA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternD.S. SubasinghePrincipalBURULLAPITIYA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralK.L.N.JayathissaPrincipalPILIMATHALAWA CENTRAL COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralD.R.J.D.DasanayakePrincipalMARASSANA M V12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralV.T.G.K.GangodaPrincipalDOLUWA MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172. CentralJ.W.M.L.KapukotuwaPrincipalWIMALADHARMA CENTRAL COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternH.L.S.PereraPrincipalKOSGAMA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternP.A.A.B.Chandani PereraPrincipalST.JOSEPH'S GIRLS SCHOOL12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternK.A.ChandralathaPrincipalVIDYAKARA B.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172.CentralY.M.T.KumarihamyPrincipalSRI SANGAMITHTHA BALIKA NATIONAL SCHOOL12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternMalani SamarkoonPrincipalPRINCE OF WALES COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternM.K.M.N.FernandoPrincipalAGAMETHI B.M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternH.M.G.PrasanthikaPrincipalNEWSTEAD GIRLS COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171. WesternY.P.Jayakody AppuhamyPrincipalDEWALAPOLA ANANDA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172.CentralP.LekamgePrincipalST ANTHONYS GIRLS COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
175.EasternR.M.K.RajapakshaPrincipalBANDARANAYAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172.CentralA.M.A.KumarihamyPrincipalSWARNAMALI GIRL'S COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternD.J.LamahewaPrincipalLINDSAY B.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172.CentralP.R.C.KRanasinghePrincipalST.JOSEPH'S BALIKA MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
172.CentralR.M.D.C.K.RathnayakePrincipalST. ANDREW'S BALIKA MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternP.N.RajapakshaPrincipalANULA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
173.SouthernJ.A.PradeepaPrincipalANULADEVI BALIKA VIDYALAKA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
171.WesternW.K.B.PereraPrincipalST. ANNES B.M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
173. SouthernD.G.G.WijerathnePrincipalMR.KANANKE SIRI PARAKUMBA CENTRAL COLLAGE12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralP.W.C.PereraPrincipalWEERA VIJAYA WIMALARATHNA M.V.12016-02-292016-03-0420000-00-000000-00-00
172. CentralK.W.SardhamangalaPrincipalNAGOLLA SIDDARTHA CENRTAL COLLEGE12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralH.M.W.K.HerathPrincipalNALANDA MV12016-02-292016-03-0420000-00-000000-00-00
172. CentralK.M.J.S.K.UdurawanaPrincipalRAJASINGHE C.C12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
171. WesternI.A.D.L.JayalathPrincipalALUBOMULLA S MAHINDA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralW.D.WeerasinghePrincipalMAHABODHI M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
171. WesternY.Nihal RanjithPrincipalKAMBURAWALA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralS.Sugath SujeewaPrincipalCP/KOT/WEERASEKARA MAHA VIDYALAYA12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralM.A.MutuBandaPrincipalUDAWELA M.V12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralW.G.KarunarathnePrincipalDENIKE SCONDRY SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralK.M.G.KahandugodaPrincipalPADIYAPELELLA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralE.A.S.DissanayakePrincipalCP/NA/AMB/MAHINDA SECONDARY SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralR.M.Palitha RajasinghePrincipalCP/WIL/HATHTHOTA AMUNA M.V12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralH.P.N. De SilvaPrincipalSRI PARAKRAMA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralN.W.U.M.Y.B.NugahapolaPrincipalMEDABEDDA M.V12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralS.T.M.R.SenevirathnePrincipalCP/KOT/HEDUNUWEWA CENTRAL COLLEGE12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralD.M.U.G.A.B.DasanayakaPrincipalWEERAPARAKRAMA C.C12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralP.Senevirathna BandaPrincipalCP/WIL NUGAGOLLA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralH.G.KulathilakePrincipalHANDUNGAMUWA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralR.W.M.wijerathne BandaraPrincipalCP/W/BATAGOLLA PUSSADEWA SECONDARY SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralJ.C.VanderwallPrincipalCP/W/SRI DHARMAPALA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralM.D.S.KumaraPrincipalCP/W/RUPAHA SECONDARY SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralM.G.S.RanasinhaPrincipalCP/W/MADULLA SECONDARY SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralA.M.K.B.AttanayakaPrincipalCP/W SRI SUMANGALA N.C.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralG.R.Chandana RajapakshaPrincipalAMUPITIYA NATIONAL SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralG.K.M.WasanthaPrincipalSRIPADA MADYA MAHA VIDYALAYA12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
171. WesternR.M.GunarathnePrincipalHEENKENDA M.V.12016-02-292016-03-0420000-00-000000-00-00
173. SouthernHappawana Rewatha TheroPrincipalKATUKURUNDA DARMIKA M.V.12016-02-292016-03-0420000-00-000000-00-00
172. CentralR.M.A.RathnayakaPrincipalSANGABODHI CENTRAL COLLEGE12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralT.H.S.DayanandaPrincipalKANDY ANANDA VIDYALAYA C.C12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralY,G.WedathilakaPrincipalMARAKA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralA.M.Somasiri AbeysinghePrincipalCP/W/KALAGANWATTHA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralP.S.L.D.A.SenanayakaPrincipalVICTORIYA NATIONAL SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
173. SouthernM.G.A.AriyasenaPrincipalAMPEGAMA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
173. SouthernS.J.J.H.MohottiPrincipalSRI SUMANGALA NATIONAL SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralM.R.P.MayadunnePrincipalKENGALLA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
173. SouthernR.G.PremarathnePrincipalDIKKUMBURA SRI SIDDHARTHA M.V.12016-02-292016-03-0420000-00-000000-00-00
173. SouthernR.G.PremarathnePrincipalDIKKUMBURA SRI SIDDHARTHA MAHA VIDYALAYA12016-02-292016-03-0420000-00-000000-00-00
172. CentralE.G.Herath BandaraPrincipalCP/KOTH/HARANGAL SECONDARY SCHOOL12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
173. SouthernW.S.MendisPrincipalWERAGODA VIJAYABA M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralP.G.PiyathissaPrincipalMAHAWELI M.V.12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
172. CentralH.M.GnanasiriPrincipalNAMINIOYA CENTRAL COLLEGE12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
173. SouthernK.Jayantaha SesiriPrincipalBERALAPANATHARA.M.V12016-02-292016-03-0412016-05-092016-05-13
173. SouthernD.B.M.WasanthaPrincipalPAMBURANA SHARIPUTRA MAHA VIDYALAYA20000-00-000000-00-0012016-05-092016-05-13
186. North WestI.Pagngnatissa TheroPrincipalD.P.WICKRAMASINGHE VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestW.D.S.K.EdirisinghePrincipalGONIGODA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestE.L.G.WijesinghePrincipalWEWALA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestW.P.D.A.RupasinghePrincipalNWP/MHO/POPI/MAELIYA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestH.A.G.WickramasinghePrincipalNWP/MAHO/POPI/MAHANAMA M.V.(KORUWAWA)12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestW.M.S.WeerasooriyaPrincipalPORAMADALA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestR.M.K.SarathchandraPrincipalKIRINDAWA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestH.M.N.K.BandaraPrincipalKANADULLA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestA.M.S.P.PremasiriPrincipalMOROMBAWA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestPimburuwellegamaPrincipalPIMBURUWELLEGAMA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestW.A.DayarathnePrincipalD.B.WELAGADARA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestP.D.R.W.KumaraPrincipalMEDAMULLA DE MEL NAVODYA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestW.D.KarunarathnaPrincipalWEERAWALAGAMBA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestA.A.JayathilakePrincipalDEEGALLA REWATHA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestW.D.S.RathnayakePrincipalKAWISIGAMUWA SRI GAMINI M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestH.M.A.C.KumaraPrincipalSRI SARANANKARA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestD.M.B.DissanayakePrincipalNWP/MAHO/MAHO VIJAYABA MADYA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestK.M.G.WickramarathnePrincipalIBBAGAMUWA MODEL SCHOOL12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestK.K.A.ChandrasiriPrincipalHAMANGALLA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestK.P.S.N.KumarasinghePrincipalTHIRAGAMA M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestY.M.S.EdirisinghePrincipalRUWANGIRI CENTRAL COLLEGE12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestK.P.KularathnePrincipalKANDANEGEDARA DHARMAPALA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestJ.A.U.A.JayakodiPrincipalBOPITIYA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestP.L.U.DayawansaPrincipalI.M.R.A.IRIYAGOLLA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
185. EasternK.G.N.L.BandaraPrincipalLIHINIYAGAMA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
185. EasternR.A.SwarnajothyPrincipalKUDAHARASGALA VIDYALAYA.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
185. EasternD.G.U.LakshmanPrincipalMIRISWATHTHA MAHA VIDYALAAYA.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
185. EasternR.R.M.N.RajapakshaPrincipalT/KAN/WAN-ELA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
185. EasternK.V.P.FernandoPrincipalT/KAN/GANTHALAWA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
185. EasternL.M.S.LansakaraPrincipalT/KAN/MOLLIPOTHANA SINHALA MAHA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
182. CentralS.P.WijesundaraPrincipalSRI SWARNAJOTHI NATIONAL SCHOOL12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernD.Somananda TheroPrincipalKOONGALA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernM.LeelawathiPrincipalPUHULWELLA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernG.G.D.K.RenukaPrincipalTHIGODA M.M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernG.G.D.K.RenukaPrincipalTHIHAGODA NATIONAL SCHOOL12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernA.M.K.NimalPrincipalKAMBURUGAMUWA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernS.M.JagodaPrincipalSARALANKARA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernS.L.S.PremalalPrincipalKARAGOGA UYANGOGA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernW.K. PremadasaPrincipalMAKANDURA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernJ.LiyanaarachchiPrincipalTHELLAMBURA DUTUGAMUNU M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernU.G.KarunaathnaPrincipalUDUGAMA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernC.N.W.GunarathnePrincipalROHANA VIDYALAYA12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernD.L.S.De SilvaPrincipalUDUGAMA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernA.G.AnuraPrincipalVIDYARAJA NATIONAL SCHOOL.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernH.G.R.KumaraPrincipalNIYAGAMA VIJITHA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernK.W.U.RathnasiriPrincipalRITIGAHAYAYA M V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernP.G.A.NanayakkaraPrincipalMIDDENIYA M V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernK.GaminiPrincipalTHALALLA SOUTH M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernH.D.L. AmarawanshaPrincipalAPAREKKA M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernN.SenavirathnePrincipalDENIPITIYA M V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernK.G.PadmasiriPrincipalHEENATIGALA SHARIPUTHRA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernS.GunawardanaPrincipalMODARAWANA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernM.L.C.D.LakshmanPrincipalOPATHA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernH.R.DharmadasaPrincipalMADAKUMBURA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernK.N.KarunadasaPrincipalMAHANAMA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernJ.P.SunilPrincipalEHELAPE VIDYARAJA M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
186. North WestM.S.B.MirihagallaPrincipalBARAGEDARA ANAGARIKA DHARMAPALA M.M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernU.G.S.AbeyrathnaPrincipalDORAPE M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
182. CentralF.A.ReyalPrincipalST.MARY'S COLLEGE12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernA.KarunadasaPrincipalSRIMATH ANAGARIKA DHARMAPALA M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernC.J.MunasinghePrincipalBENGAMUWA M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernP.M.HemapalaPrincipalPITABEDDARA SECONDARY SCHOOL12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernN.D.FransiskuPrincipalALAPALADENIYA M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernH.G.DayaratnePrincipalPALLEGAMA.M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
184. NorthernSatkuneswaryammah JeyakanthanDeputy PrincipalKN/KONAVIL G.T.M.S12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
182. CentralNallu ThiyagarajahDeputy PrincipalVIGNESHVARA T.M.V.12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184.NothernThambyaiyah TharamarajahDeputy PrincipalKN/KILINOCHCHI MAHA VIDYALAYAM12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184.NothernSinnarajah SriranganathanDeputy PrincipalVAVUNIYA TAMIL MADYA MAHA VIDYALAYAM12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184.NothernSinnarajah SriranganathanDeputy PrincipalVAVUNIYA TAMIL M.M.V12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
182. CentralSubramaniyam SureshkumarDeputy PrincipalNALLATHANNEER T.M.V12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184. NorthernAshraf Mohhomed ShakkirDeputy PrincipalMN/KAKAIYANKULAM MUS.VID12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
182. CentralRamalingam Pillai MalarmanyDeputy PrincipalCARFEX TAMIL MAHA VIDYALAYAM12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184. NorthernNageswary KugathasanDeputy PrincipalKN/KONAVIL G.T.M.S12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184.NothernSr. Mark AntonitaDeputy PrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184.NothernSr. Mark AntonitaDeputy PrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184.NothernSr. Mark AntonitaDeputy PrincipalJ/HOLY FAMILY CONVENT12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
185.EasternVijaya Sundaram RajendranDeputy PrincipalR.K.M.SRI KONESWARA HINDU COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-152016-03-23
184. NorthernSri Vimalananth IndrakalaDeputy PrincipalMN/ADAMPAN MMV12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184. NorthernVaithilingam JeyarasaDeputy PrincipalMU/PUTHUKKUDIYIRUPPU CENTRAL COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
185.EasternManickam BalasinghamDeputy PrincipalSRI SHANMUGA HINDU LADIES COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
185.EasternVyramuthu MaheshwaranDeputy PrincipalMETHODIST GIRLS COLLEGE12016-03-152016-03-2310000-00-000000-00-00
182. CentralSundram KamalrajDeputy PrincipalCP/N/W/RILLAMULLA T.M.V12016-03-152016-03-2310000-00-000000-00-00
182. CentralThavamany KesuwalingamDeputy PrincipalKUILWATTE TAMIL MAHA VIDYALAYAM12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
182. CentralVaithilingam Rasiah SarvanamuthuDeputy PrincipalSRI RAMAKRISHNA CENTRAL COLLEGE12016-03-142016-03-1812016-03-192016-03-23
185.EasternThamotharamillai SivananthamDeputy PrincipalORR'S HILL VIVEKANANDHA COLLEGE12016-03-152016-03-2310000-00-000000-00-00
188. UvaRamanujam SenthilpragashDeputy PrincipalVIPULANANDA T.M.V.12016-03-142016-03-1812016-03-192016-03-23
184. NorthernSeeniyar AmarasingamDeputy PrincipalJ/ATCHUVELY CENTRAL COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184. NorthernRamalingam RameshDeputy PrincipalMN/ILLUPAIKADAVAI G.T.M.S12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
185. EasternTharmaretnam KisnakanthDeputy PrincipalBT/KUDIYIRUPPU KALAIMAGAL M.V12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
182. CentralThaslim Sithy RukiyaDeputy PrincipalAZHAR CENTRAL COLLEGE AKURANA12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184. NorthernSathiyapamathy ThanapalDeputy PrincipalSAIVAPRAGASA LADIES COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184. NorthernRamesh RatnadeviDeputy PrincipalSAIVAPRAGASA LADIES COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184.NothernParamnathar ThirugnanasampanthanDeputy PrincipalJAFFNA CENTRAL COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
182. CentralGaneshan SasikumarDeputy PrincipalLUCCOMBE TAMIL VIDYALAYAM12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
184. NorthernJeyakodi KirubalanDeputy PrincipalKN/VADDAKACHCHI M.V12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
182. CentralV.R.SaravanamuththuDeputy PrincipalSRI RAMAKRISHNA CENTRAL COLLEGE12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
188. UvaR.SenthilpragashDeputy PrincipalVIPULANANDA T.M.V.12016-03-152016-03-2312016-03-142016-03-23
183. SouthernU.G. KarunarathnaPrincipalMAGEDARA M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
183. SouthernC.N.W. GunaratnePrincipalROHANA M.V12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
191. WesternH.R.B.TisseraPrincipalKOCHCHIKADE M.V.12015-11-112015-11-1520000-00-000000-00-00
191. WesternJ.M.S.P.JayathilakePrincipalANANDA B.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralA.S.RahmathullaPrincipalWELAMBODA M.M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralD.F.Chandrika AriyarathnePrincipalDANTHURE C.C.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralK.M.A.RanasinghePrincipalKADUGANNAWA NATIONAL SCHOOL12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralE.M.AbeysekaraPrincipalRANABIMA ROYAL COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralW.M.Nimal KumaradasaPrincipalHOLY TRINITY COLLAGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralK.P.W.JAYAWARDANAPrincipalULAPANE MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralM.M.THILAKARATNEPrincipalJINARAJA BOYS COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralH.M.D.A.HERATHPrincipalA.RATHNAYAE.C.C12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191. WesternP.D.A.UBAYAWARDANAPrincipalGOVINNA M.V12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
196.North WesternP.H.A.L.PadmaraniPrincipalBUDDHIST GIRLS COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192.CentralD.A.K.SamarajeewaPrincipalSIRIMAVO BANDARANAYAKE GIRL'S COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192.CentralH.M.DhammikaPrincipalGOODSHEPHERD B.M.V12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192.CentralC.KarunanayakaPrincipalSEETHADEVI GIRLS COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192.CentralD.M.J.K.DissanayakePrincipalVIHARAMAHADEVI B M V12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternM.G.PereraPrincipalST.SEBASTIAN'S BALIKA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternA.M.J.D.K.SilvaPrincipalST.SEBASTIAN'S M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191. WesternW.D.N.D.CosthaPrincipalM.D.H.JAYAWARDANA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternP.W.M.J.FernandoPrincipalNIMALA MARIYA B.M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternJ.Sumedha JayaweeraPrincipalST.PAUL'S GIRL'S SCHOOL12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternP.N.WijesinghePrincipalPRESBYTERIAN GIRL'S NATIONAL SCHOOL12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternO.P.R.M.De Silva JayawardenaPrincipalSAMUDRADEVI BALIKA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
193.SouthernU.R.P.GamagePrincipalJANADHIPATHI BALIKA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternM.SiyeniPrincipalST PAUL'S B.M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192. CentralM.H.WijerathnePrincipalGALEWELA C.C12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
196.North WesternS.RathnayakePrincipalMALIYADEVA BALIKA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternA.K.HettiarachchiPrincipalST.CLARE'S B.M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternP.SamaraweeraPrincipalVISHAKA B.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
196.North WesternP.A.J.P.PereraPrincipalHOLY FAMILY BALIKA MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
196.North WesternK.A.A.M.PereraPrincipalMARAWILA HOLY FAMILY BALIKA M.V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternS.M.G.K.SenaviratnaPrincipalBUDDHIST GIRLS SCHOOL12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternD.N.C.MalagalaPrincipalDHARMASENA ATTYGALA BALIKA V.12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
192.CentralM.G.I.S.SarathchandraPrincipalHEMAMALI GIRLS COLLEGE12015-11-032015-11-0720000-00-000000-00-00
191.WesternC.H.K.IndrarathneDeputy PrincipalSAMUDRADEVI BALIKA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0120000-00-000000-00-00
191.WesternP.D.Bimla VidvanthiDeputy PrincipalST.CLARE'S B.M.V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191. WesternH.N.NiroshanDeputy PrincipalBANDARANAYAKA M.V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralD,M,Ranjanie UpawasanaDeputy PrincipalPELAWA MAHA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
196.North WesternSister C.M.C.SilvaDeputy PrincipalHOLY FAMILY BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0120000-00-000000-00-00
196.North WesternSr.W.N.M.P.LancerDeputy PrincipalMARAWILA HOLY FAMILY BALIKA M.V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191.WesternR.A.D.A.D.P.PeriesDeputy PrincipalST.SEBASTIAN'S BALIKA M.V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralM.I.S.AyeshaDeputy PrincipalKURUNDUWATTA ROYAL COLLAGE12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191. WesternH.N.KamalawathieDeputy PrincipalKOCHCHIKADE M.V.12016-03-282016-03-0412016-05-302016-06-03
191.WesternR.R.A.S.FernadoDeputy PrincipalST.SEBASTIAN'S BALIKA M.V.12016-03-282016-03-0412016-05-302016-06-03
192. CentralA.H.SiriyawathieDeputy PrincipalSENADHIKARI NATONAL SCHOOL12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191.WesternG.GamapathiranaDeputy PrincipalPRINCE OF WALES COLLEGE12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191.WesternU.Sunila RanjanieDeputy PrincipalDHARMASENA ATTYGALA BALIKA V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralS.M.fawmyDeputy PrincipalWELAMBODA M.M.V.12016-03-282016-04-0120000-00-000000-00-00
192. CentralB.N.MendisDeputy PrincipalPILIMATHALAWA CENTRAL COLLEGE12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192.CentralE.M.I.EkanayakaDeputy PrincipalSEETHADEVI GIRLS COLLEGE12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
195.EasternS.SepalikaDeputy PrincipalBANDARANAYAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192.CentralR.M.S.RathnayakaDeputy PrincipalST ANTHONYS GIRLS COLLEGE12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
199.SabaragamuwaD.B.P.Padmini JayalathDeputy PrincipalST. JOSEP'S BALIKA M.V12016-03-282016-04-0120000-00-000000-00-00
192.CentralM.DharmasiriDeputy PrincipalST. ANDREW'S BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
193. SouthernM.AmarasekaraDeputy PrincipalRICHARD PATIRANA M.V12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralM.RantilakaDeputy PrincipalKARAGASKADA CENTRAL COLLEGE12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191.WesternK.G.R.S.GamanayakaDeputy PrincipalVISHAKA B.V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191. WesternW.S.M.S.FernandoDeputy PrincipalST.JOSEPH'S GIRLS SCHOOL12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191. WesternP.M.C.N.P.MenikeDeputy PrincipalLINDSAY B.V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
196. North WesternJ.A.M.P.JayathilakaDeputy PrincipalMALIYADEVA BALIKA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191. WesternA.A.J.J.AmarathungaDeputy PrincipalANULA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
193. SouthernH.T.DevikaDeputy PrincipalANULADEVI BALIKA VIDYALAKA12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralK.M.Jayathilaka BandaDeputy PrincipalHATARALIYADDA C.C.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191. WesternR.M.P.Shyamali MenikeDeputy PrincipalST.PAUL'S GIRL'S SCHOOL12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191.WesternR.L.RajakarunaDeputy PrincipalPRESBYTERIAN GIRL'S NATIONAL SCHOOL12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192.CentralA.P.G.S.AmarasingheDeputy PrincipalVIHARAMAHADEVI B M V12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralA.M.R.M.AmarasingheDeputy PrincipalDOLUWA MAHA VIDYALAYA12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralW.M.Chandrasena BandaDeputy PrincipalRANABIMA ROYAL COLLEGE12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192.CentralR.H.C.J.RathnaweeraDeputy PrincipalSRI SANGAMITHTHA BALIKA NATIONAL SCHOOL12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191. WesternK.Nandasara TheroDeputy PrincipalDEWALAPOLA ANANDA M.V.12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
192. CentralU.Vimaladhamma TheroDeputy PrincipalMARASSANA M V12016-03-282016-04-0112016-05-302016-06-03
191.WesternM.G.H.ErandiDeputy PrincipalSUJATHA B.V.12016-05-302016-06-0320000-00-000000-00-00
191.WesternA.A.D.M.VishanthiDeputy PrincipalDEFENCE SERVICES COLLEGE12016-05-302016-06-0320000-00-000000-00-00
202. CentralS.NADARAJAHPrincipalKUILWATTE TAMIL MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernT.POOLOGASINGAMPrincipalPERIYAKOMARASNKULAM MV12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternR.M.ANTONPrincipalKM/TK/VINAYAGAPURAM MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernO.VIJAYARATNAMPrincipalCHAVAKACHCHERI HINDU COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernK.MANGALESWARENPrincipalVARANY MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernM.KANAGALINGAMPrincipalJ/VIGNESWARA COLLEGE10000-00-002015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernK.RATNAKUMARPrincipalJ/UNION COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernN.RATHAKRISHNANPrincipalJ/ANALAITIVU SATHASIVAMAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernV.ORGHARALINGAMPrincipalDELFT M.V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernS.VELALAGANPrincipalJ/KOPAY CHRISTIAN COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernS.PARAMESWARANATHANPrincipalV/ PULIYANKULAM HINDU COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternA.M.M.ThahirPrincipalBT/BC/VALAICHENAI AN-NOOR MAHA VID (N.S)12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternM.SherifdeenPrincipalKM/AK/AL-HAMRA MAHA VIDYALAYA12015-11-032015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernT.ArumainayagamPrincipalPANDIYANKULAM MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernL.A.FarhanPrincipalMN/KAKAIYANKULAM MUS.VID12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernT.MuhunthanPrincipalHARTLEY COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernB.SivarasaPrincipalJ/NAINATIVU MAHA VID12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralT.NagarajPrincipalNORWOOD T.M.V.,12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralV.NeduncheliyanPrincipalCAMPION T.M.V.,12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralM.MuventhanPrincipalGOURAVILLA TAMIL MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralL.JosephPrincipalCP/W/TULLOES TAMIL MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralK.BalakirishnanPrincipalCP/N/W/RILLAMULLA T.M.V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralS.SatkunarajahPrincipalCP/W/RAGALA TAMIL MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralM.GanesarajPrincipalPULIYAWATTE T.M.V.,12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternT.PulenthirakumaraPrincipalBT/BW/KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternT.PulenthirakumaraPrincipalBT/BW KANNANKUDHA MAHAVIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternS.ThillainathanPrincipalBT/KUDIYIRUPPU KALAIMAGAL M.V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernT.SuganthanPrincipalPALINAGAR MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralB.W.RufusPrincipalSARASWATHY T M V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralR.MeganathanPrincipalNALLATHANNEER T.M.V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
202. CentralS.GanesarajahPrincipalLUCCOMBE TAMIL VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
209. SabaragamuwaG.G.Antony WargeesPrincipalDELA TAMIL MAHA VIDYALAYA12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternM.B.RazakPrincipalPULMODDAI MUS.M.V.12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternA.T.SuhirthanPrincipalKM/TK/THIRUKKOVIL METHODIST MISSION TAMIL M.V.12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternJ.R.David AmirthalingamPrincipalKM/TK/SRI RAMAKRISHNA COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternS.RaveenthiranPrincipalKM/TK/THAMBILUVIL MADHYA MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternT.UthayakumarPrincipalKM/TK/POTTUVIL METHODIST TAMIL MAHA VIDYALAYA12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernFr.J.A.JesuthasPrincipalJ/ST.HENRY'S COLLEGE, ILAVALAI12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernFr.K.James SingarayarPrincipalJ/ST.ANTONY'S COLLEGE, KAYTS12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernS.KrishnamoorthyPrincipalV/KANAGARAYANKULAM MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernM.VimalanathanPrincipalJ/JAFFNA HINDU LADIES' COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernS.ThevarajPrincipalJ/PANDATERUPPU GIRLS'HIGH SCHOOL12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernV.ThavabalanPrincipalJ/DR.A.THIYAGARAJAH M.M.V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernK.JegatheeswaranPrincipalYOGAPURAM MV12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
204. NorthernJesunantharPrincipalMALLAVI CENTRAL COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternK.ArumairajahPrincipalBT/MAHAJANA COLLEGE12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternS.UthayakumarPrincipalPALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternK.SathiyamohanPrincipalBTPDKURUMANVELYSIVASHAKTHIM.V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternK.SathiyamohanPrincipalBTPDKURUMANVELYSIVASHAKTHIM.V12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
205. EasternR.SenthilnathanPrincipalBT/BW/KARADIYANARU MAHAVIDYALAYAM12015-10-212015-10-3010000-00-000000-00-00
201. WesternP.D.N.S.NilagaratneDeputy PrincipalDEWALAPOLA ANANDA M.V.12016-04-042016-04-0820000-00-000000-00-00
206.North WesternS.A.S.SuraweeraDeputy PrincipalMARAWILA HOLY FAMILY BALIKA M.V.12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
206.North WesternS.K.P.KureraDeputy PrincipalHOLY FAMILY BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
201.WesternU.W.PremalathaDeputy PrincipalDHARMASENA ATTYGALA BALIKA V.12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202.CentralK.A.K.P.KodithuwakkuDeputy PrincipalST ANTHONYS GIRLS COLLEGE12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202.CentralR.P.De.S.WijerathneDeputy PrincipalST.ANTHONY'S COLLEGE12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202.CentralA.G.K.M.K.M.K.KumaragamaDeputy PrincipalSEETHADEVI GIRLS COLLEGE12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
201.WesternJ.M.C.JayawardanaDeputy PrincipalVISHAKA B.V.12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202.CentralA.N.G.P.A.NarayanaDeputy PrincipalST.JOSEPH'S BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202.CentralG.W.G.N.R.WickramasingheDeputy PrincipalST.JOSEPH'S BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202. CentralN.B.P.V.NamaleeDeputy PrincipalJINARAJA BOYS COLLEGE12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202. CentralM.G.I.RanaweeraDeputy PrincipalKARAGASKADA CENTRAL COLLEGE12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202.CentralH.A.Samantha KumariDeputy PrincipalVIHARAMAHADEVI B M V12016-04-042016-04-0820000-00-000000-00-00
206.North WesternH.M.K.Dammika HerathDeputy PrincipalMALIYADEVA BALIKA VIDYALAYA12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
205.EasternK.D.R.J.GunawardanaDeputy PrincipalBANDARANAYAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
201.WesternI.A.Y.K.H.GunarathneDeputy PrincipalST.JOSEPH'S GIRLS SCHOOL12016-04-042016-04-0820000-00-000000-00-00
201.WesternG.R.BahamanDeputy PrincipalST.CLARE'S B.M.V.12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202. CentralD.G.AsokamalaDeputy PrincipalUDUWELA M.V12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202. CentralW.M.J.WeerakoonDeputy PrincipalHATARALIYADDA C.C.12016-04-042016-04-0820000-00-000000-00-00
201.WesternM.L.R.FernandoDeputy PrincipalPRINCE OF WALES COLLEGE12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
203.SouthernN.N.W.KulathilakaDeputy PrincipalANULADEVI BALIKA VIDYALAKA12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
201.WesternL.K.S.D.PeirisDeputy PrincipalANULA VIDYALAYA12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
202.CentralT.M.P.P.U.ThennakoonDeputy PrincipalSRI SANGAMITHTHA BALIKA NATIONAL SCHOOL12016-04-042016-04-0812016-05-302016-06-03
216. North WestK.P.D.JayathilakaPrincipalSARANATH M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestK.H.JayasinghePrincipalNWP/MAHO/GIRI/SOLE MAHA VIDYALAYA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
219. SabaragamuwaW.M.C.S.RanasinghePrincipalKUMBURUGAMUMA M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
212. CentralL.M.E.BandaraPrincipalMAHABODHI M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestE.M.D.B.EkanayakaPrincipalNEP/MAHO/MAHO/KOONWEWA MAHA VIDYALAYA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestS.B.DissanayakaPrincipalNWP/MAHO/POPI/NIKAWEWA DEWANAMPIYATHISSA M.M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestP.A.S.WickramasinghePrincipalNWP/MAHO/POPI/PANSIYAGAMA M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestH.P.HerathPrincipalNWP/MAHO/GAL/MEEGALEWA MAHAWELI NATIONAL SCHOOL12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
212. CentralM.G.H.B.GamakumaraPrincipalKAIKAWALA CENTRAL COLLEGE12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
211.WesternH.AthaudaPrincipalMORATU M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
211.WesternSr.M.IranganiPrincipalST.SEBASTIAN'S M.V.12016-06-132016-06-1720000-00-000000-00-00
219. SabaragamuwaG.Sumanaransi TheroPrincipalKALALELLA M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestK.H.A.Sagara KumarasinghePrincipalMAHINDODAYA MAHA VIDYALAYA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216.North WesternSr.M.M.J.Tricilda FernandoPrincipalHOLY FAMILY BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
217.North CentralR.WasalaPrincipalSWARNAPALI BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestR.M.NandhawathiPrincipalNWP/MAHO/GAL/BANDARANAYAKA NAVODYA SCHOOL12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestD.M.H.DissanayakaPrincipalI.M.R.A.IRIYAGOLLA M.M.V12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
213. SouthernP.C.WeerawardhanaPrincipalD.A.RAJAPAKSHA M.V12016-06-132016-06-1720000-00-000000-00-00
216. North WestK.G.WijesinghePrincipalMAGULAGAMA M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
212. CentralH.M.U.A.BandaraPrincipalLELIAMBE MAHA VIDYALAYA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestA.M.N.M.AthapattuPrincipalNWP/MHO/POPI/POLPITHIGAMA NATIONAL SCHOOL12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestW.B.M.N.WeerasinghePrincipalNAGOLLAGODA M.M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
219. SabaragamuwaB.G.WickramawanshaPrincipalELLAWALA MAHA V.12016-06-132016-06-1720000-00-000000-00-00
218.UvaR.G.V.Vishaka RajapakshaPrincipalBD/VISHAKA GIRLS HIGH SCHOOL12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
219. SabaragamuwaK.A.A.K.RathnayakaPrincipalKAHAWATTA M.M.V12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestM.T.L.K.KarunarathnePrincipalMAYURAPADA CENTRAL COLLEGE12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
211.WesternS.P.GunawardhanaPrincipalPANADURA B.M.V12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestC.S.IllangakoonPrincipalKATUPOTHA THISSA M.M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
211.WesternU.D.D.G.AriyarathnePrincipalPRESIDENT'S COLLEGE12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
211.WesternP.N.S.KumariPrincipalYASODARA B.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
213.SouthernM.S.R.IranganiPrincipalRIPPONGIRLSCOLLEGE12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
219. SabaragamuwaE.R.C.J.R.K.SenanayakaPrincipalDELIWALA M.V.12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
212. CentralM.J.AmithPrincipalBERRWAERTS COLLEGE12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
212. CentralR.M.G.K.WickramasinghePrincipalPORAMADULLA CENTRAL COLLEGE12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
213.SouthernM.H.WanigasinghePrincipalSUJATHA VIDYALAYA MATARA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
216. North WestW.M.K.RajapakshaPrincipalNWP/MAHO/MAHO/YAPAHUWA MAHA VIDYALAYA12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
213.SouthernK.K.K.KodithuwakkuPrincipalCHRIST CHURCH GIRLS' COLLEGE12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
213.SouthernK.M.G.PushpaDeputy PrincipalSOUTHLANDSCOLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
211. WesternP.A.GnanaseeliDeputy PrincipalWALALLAWITA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
219. SabaragamuwaP.P.Rathna PathiranaDeputy PrincipalELLAWALA MAHA V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernU.G.D.N.KarunarathneDeputy PrincipalPODDIWELA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
212. CentralB.G.RathnayakaDeputy PrincipalPALLEBOWALA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernS.WimalasenaDeputy PrincipalKATUKURUNDA DARMIKA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
219. SabaragamuwaM.G.A.R.BandaraDeputy PrincipalDELIWALA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
212. CentralP.G.KarunarathneDeputy PrincipalANKUMBURA PARACRAMA M.V12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernM.SomasiriDeputy PrincipalWARAPITIYA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernMeddegodage NihalDeputy PrincipalMARAMBA M.V12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernJ.M.D.JayasenaDeputy PrincipalWERAGODA VIJAYABA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernH.G.AmarabanduDeputy PrincipalMEEPAWALA AMARASURIYA COLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernP.P.ThilakDeputy PrincipalYATIYANA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernR.S.Jagath KumaraDeputy PrincipalMIRISSA CENTREL COLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernW.A.K.de.Z.RajakarunaDeputy PrincipalGINTOTA MAHA VIDYALAYA12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernG.W.G.A.P.K.JayasingheDeputy PrincipalSUDARMACOLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
211. WesternB.R.P.PereraDeputy PrincipalSRI PARAKRAMA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
219. SabaragamuwaM.A.D.S.RathnayakaDeputy PrincipalSRI RAHULA V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernK.K.EkanayakaDeputy PrincipalMR/TELIJJAWILA CENTRAL COLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernM.S.A.de SilvaDeputy PrincipalREWATHA NATIONAL COLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernM.T.L.L.RathnayakaDeputy PrincipalVIDYALOKA COLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernD.K.C.AmarasingheDeputy PrincipalWANDURAMBA CENTRAL COLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernH.H.AsokaDeputy PrincipalMAHINDA COLLEGE GALLE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernJ.R.NeelaDeputy PrincipalUDAYALA M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
211. WesternG.RanjithDeputy PrincipalSRI PARAKRAMABAHU M.V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernM.W.P.M.De SilvaDeputy PrincipalRICHMOND COLLEGE - GALLE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
219. SabaragamuwaM.A.D.KumaraDeputy PrincipalDUMBARA MANANA V.12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
219. SabaragamuwaO.M.P.Anura KumaraDeputy PrincipalSIVALI CENTRAL COLLAGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213.SouthernW.V.G.AthulaDeputy PrincipalRAHULA COLLEGE12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
213. SouthernT.R.ThennakoonDeputy PrincipalWETIYA DHARMAPALA M.V.12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
219. SabaragamuwaH.T.H.C.ThilakageDeputy PrincipalGABBELA M.V12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
219. SabaragamuwaU.G.J.S.RathnayakaDeputy PrincipalSWARNAJAYANTHI M.V.12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
213. SouthernN.P.G.S.Mahesh KumaraDeputy PrincipalPAMBURANA SHARIPUTRA MAHA VIDYALAYA12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralP.M.Abeysinghe BandaDeputy PrincipalDENIKE SCONDRY SCHOOL12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralR.M.Aberathna BandaDeputy PrincipalUDAWELA M.V12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralM.U.M.JayasiriDeputy PrincipalSANGABODHI CENTRAL COLLEGE12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralE.W.M.W.W.N.S.K.EkanayakaDeputy PrincipalUDISPATTUWA CENTRAL COLLEGE12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
219. SabaragamuwaP.M.Athula PalansooriyaDeputy PrincipalKAHAWATTA M.M.V12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
213. SouthernP.SamarasingheDeputy PrincipalTHALAWA M.V.12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralP.A.DulwalaDeputy PrincipalAMUPITIYA NATIONAL SCHOOL12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
213.SouthernK.M.G.P.K.DiasDeputy PrincipalRIPPONGIRLSCOLLEGE12016-05-162016-05-2012016-07-032016-06-10
219. SabaragamuwaK.A.D.P.AlwisDeputy PrincipalMATHTHAMAGODA RATHNAWALI M.V.12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
211. WesternS.A.Dishna ShanthiDeputy PrincipalHEENKENDA M.V.12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
213.SouthernD.G.KanthiDeputy PrincipalG/PILANA VIDYARTHODAYA MAHA VIDYALAYA12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralN.B.AbeysingheDeputy PrincipalNUGAWELA C.C12016-05-162016-05-2020000-00-000000-00-00
212. CentralR.M.A.H.W.RathnayakeDeputy PrincipalPADIYAPELELLA M.V.12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralR.M.H.RanasingheDeputy PrincipalHALLOLUWA NAVODYA.M.V12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
212. CentralD.M.L.B.DissanayakeDeputy PrincipalDIYATHILAKA CENTRAL COLLEGE12016-05-162016-05-2012016-06-062016-06-10
218.UvaK.S.M.P.KeerthisinghePrincipalDEHIGAMA M.V12016-06-132016-06-1712016-07-032016-07-07
211.WesternSr.M.IranganiePrincipalST.SEBASTIAN'S BALIKA M.V.12016-07-032016-07-0720000-00-000000-00-00
213. SouthernP.C.WeerawardhanaPrincipalRAJAPAKSHA CENTRAL COLLEGE12016-07-032016-07-0720000-00-000000-00-00
222. CentralB.Wijayajothi TheroDeputy PrincipalBADRAWATHI MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
229.SabaragamuwaB.A.P.N.DouglasDeputy PrincipalFERGUSON HIGH SCHOOL12016-06-272016-07-0120000-00-000000-00-00
223.SouthernD.L.ChithraDeputy PrincipalRIPPONGIRLSCOLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
222. CentralE.I.Y.C.K.OlukarandaDeputy PrincipalMA/RANGIRI DAMBULLA M.M.V12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
223.SouthernS.N.PremarathneDeputy PrincipalCHRIST CHURCH GIRLS' COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
223.SouthernN.G.A.VineethaDeputy PrincipalCHRIST CHURCH GIRLS' COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestH.K.P.DamayanthiDeputy PrincipalMAYURAPADA CENTRAL COLLEGE12016-06-272016-07-0120000-00-000000-00-00
222.CentralB.JanakiDeputy PrincipalST ANTHONYS GIRLS COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
221. WesternK.K.Chintha KanthiDeputy PrincipalANANDA B.V.12016-06-272016-07-0120000-00-000000-00-00
221. WesternS.P.N.SilvaDeputy PrincipalBIYAGAMA M.M.V12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestE.M.S.S.SenanayakaDeputy PrincipalSARANATH M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226.North WesternJ.M.C.M.MenikeDeputy PrincipalHOLY FAMILY BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226.North WesternP.B.D.JayasekaraDeputy PrincipalHOLY FAMILY BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestK.B.Newton FernandoDeputy PrincipalSARANATH M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
225. EasternK.A.PremajayanthaDeputy PrincipalPADAVI PALUGAHAWANGUWA M.V12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
228.UvaH.M.JayasekaraDeputy PrincipalDEHIGAMA M.V12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
223. SouthernA.N.DiyagabaduDeputy PrincipalRAJAPAKSHA CENTRAL COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestR.M.S.P.RajapakshaDeputy PrincipalNWP/MAHO/POPI/NIKAWEWA DEWANAMPIYATHISSA M.M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestH.M.BandaramenikeDeputy PrincipalNEP/MAHO/MAHO/KOONWEWA MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestW.P.SriyaniDeputy PrincipalNWP/MAHO/POPI/PANSIYAGAMA M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
223. SouthernA.P.W.Athula SriyanthaDeputy PrincipalSRI SUMANGALA NATIONAL SCHOOL12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestB.L.GunawardanaDeputy PrincipalNAGOLLAGODA M.M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
227. North CentralRanjith KonagedaraDeputy PrincipalKAGAMA TRACT 09 M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestM.B.R.M.I.K.MaheepalaDeputy PrincipalNEP/MAHO/MAHO/KOONWEWA MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0120000-00-000000-00-00
222. CentralW.M.U.M.B.WeerasooriyaDeputy PrincipalPORAMADULLA CENTRAL COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
229. SabaragamuwaH.C.S.HaggallaDeputy PrincipalKALALELLA M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestS.M.KarunarathneDeputy PrincipalNWP/MAHO/GAL/MEEGALEWA MAHAWELI NATIONAL SCHOOL12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
228. UvaD.M.Anura SiriDeputy PrincipalVISAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
228. UvaR.M.C.R.V.RathnayakaDeputy PrincipalVISAKA BALIKA MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestD.M.A.P.DissanayakaDeputy PrincipalNWP/MAHO/POPI/PANSIYAGAMA M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestH.M.Dharma Sri WardanaDeputy PrincipalNWP/MHO/POPI/POLPITHIGAMA NATIONAL SCHOOL12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WestJ.M.N.JayawardhanaDeputy PrincipalNWP/MHO/POPI/POLPITHIGAMA NATIONAL SCHOOL12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
224.NothernJ.ThanapalasingamPrincipalKN/KILINOCHCHI MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernM.Anthony ShanthaPrincipalST.THERESA'S GIRLS COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
221.WesternK.NagularajahPrincipalRAMANATHAN HIN. LADIES COLLEGE12016-06-202016-06-2422016-11-282016-12-02
225.EasternRev.Sr.M.SudarshiniPrincipal/KM/CARMEL PATTIMA COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernRev.Sr.RosaryPrincipalMNST.XAVIER'SGIRLS'COLLEGE12016-06-202016-06-2420000-00-000000-00-00
228.UvaR.BavaniePrincipalBD/TAMIL GIRLS MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternSr.Arul MariaPrincipalBT/ST/CECILIA'S GIRLS' COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternK.GaneshalingamPrincipalBT/BC/MEERA BALIKA MAHA VIDYALAYE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225. EasternV.ArulnesarasaPrincipalT/M/SRI SHANPAHA MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternT.ArulrajaPrincipalCHEDDIPALAYAM M.V12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternS.GaneshamoorthyPrincipalVELLAVELY KALAIMAGAL MAHA VIDYALAYAM.12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternS.JeyapalanPrincipalSRI SHANMUGA HINDU LADIES COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternSr.M.Nirosha ACPrincipalST.MARY'S COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternT.GunasegaramPrincipalMANKADU SARASWATHY VIDDIYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternS.PathmaseelamPrincipalR.K.M.SRI KONESWARA HINDU COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225. EasternS.AhileswaranPrincipalBT/BW/MUTHALAIKUDAH MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224. NorthernT.NawarathnamPrincipalVADAMARADCHI HINDU GIRLS COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternN.PudpamoorthyPrincipalMAKILOOR SARASWATHY MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternS.ParamananthamPrincipalERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
226. North WesternM.S.MeththasenaDeputy PrincipalST BERNADETTS MODEL SCHOOL12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
221.WesternV.L.L.LiyanageDeputy PrincipalDEFENCE SERVICES COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
221.WesternS.H.J.BalagallaDeputy PrincipalDEFENCE SERVICES COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
221.WesternK.A.I.PriyadharshiniDeputy PrincipalDEFENCE SERVICES COLLEGE12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
227. North CentralS.W.SenanayakeDeputy PrincipalD.S.SENANAYAKA MODEL PRIMARY SCHOOL12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
227. North CentralK.M.G.SasikalaDeputy PrincipalD.S.SENANAYAKA MODEL PRIMARY SCHOOL12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
222.CentralM.K.D.Manel Kumari WeerabahuDeputy PrincipalWIMALARATHNAKUMARAGAMA M.V12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
221.WesternP.W.T.Jeewani JayathissaDeputy PrincipalMIHINDU MAWATHA SIN.M.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
225.EasternR.M.N.RathnayakeDeputy PrincipalT/TN/ETHABENDIWEWA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
225.EasternP.I.N.K.ChandrasiriDeputy PrincipalT/TN/KIULEKADA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0120000-00-000000-00-00
225.EasternR.W.KumarihamyDeputy PrincipalPARANAMEDAWACHCHIYA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
226. North WesternR.D.SubasingheDeputy PrincipalNWP/MAHO/GIRI/JAYANTHIPURA K.V.12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
223. SouthernN.H.Upul ChandanaDeputy PrincipalDIKWELLA NORTH MAHA VIDYALAYA12016-06-272016-07-0112016-10-032016-10-07
224.NothernM.IthsysdivadasPrincipalKN/URUTHIRAPURAM M.V12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernM.VicknarajPrincipalKN/VANNERIKULAM M.V12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternY.GnanapiragasamPrincipalKOKKADDICHOLAI R.K.M VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternT.GopalapillaiPrincipalBT/BW/NAVATKADU NAMAKAL VIDYALAYA12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternT.GopalapillaiPrincipalBT/BW/NAVATKADU NAMAHAL VID12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernSr.M.JeewanthiPrincipalJ/ST.THRESA'S GIRLS COLLEGE12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternG.SuhilaPrincipalT/T/PUNITHAVALANAR TAMIL VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernSr.Grace Mary StanislausPrincipalJ-KAYTS ST.MARYS R.C. GIRLS VID.12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternI.M. MuralitharanPrincipalT/T/PERUNTHERU VIGNESWARA MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
225.EasternI.M. MuralitharanPrincipalT/T/PERUNTHERU VIGNESWARA MAHA VIDYALAYAM12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernR.RaveendranathesuPrincipalKN/KANAKAPURAM M.V12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernR.RaveendranathesuPrincipalKN/KANAKAPURAM M.V12016-06-202016-06-2412016-11-282016-12-02
224.NothernJ.ManikkawasakamPrincipalKN/VIVEHANANTHA VIDYALAYAM12016-06-302016-06-2412016-11-282016-12-02
229.SabaragamuwaB.A.P.N.DouglasDeputy PrincipalST.ALOYSIUS NA.SC.20000-00-000000-00-0012016-10-032016-10-07
221.WesternK.K.Chintha KanthiDeputy PrincipalANANDA BALIKA MAHA VIDYALAYA.20000-00-000000-00-0012016-10-032016-10-07
225.EasternP.I.N.K.ChandrasiriDeputy PrincipalT/TN/KIULEKADA VIDYALAYA20000-00-000000-00-0012016-10-032016-10-07
229. SabaragamuwaU.N.B.VinithaDeputy PrincipalTHORAKOLAYAYA M.V20000-00-000000-00-0012016-10-032016-10-07
224.NothernRev.Sr.S.RosaryPrincipalJ-KARAMPON LITTLE FLOWER GIRLS M.V20000-00-000000-00-0012016-11-282016-12-02
224.NothernSr.Mary Nirmala AbelPrincipalJ-NARANTHANAI R.C.M.VID20000-00-000000-00-0012016-11-282016-12-02